کروم تری کلراید

 

کروم تری کلراید یک منبع کروم محلول در آب و عالی برای استفاده های سازگار با کلریدها است که صورت پودر های کریستالی بنفش رنگ وجود دارند و بر اساس طبقه بندی سیگما آلدریچ جزو کاتالیست های کروم قرار گرفته است.

 

ترکیبات کلرید می توانند در هنگام ذوب یا حل شدن در آب، رسانای برق شوند و با استفاده از الکترولیز به گاز کلر و فلز می توان مواد کلرید را تجزیه کرد.

 

آنها از طریق فرآیندهای مختلف کلرزنی تشکیل می شوند که به موجب آن حداقل یک آنیون کلر (Cl) به صورت کووالانسی به فلز یا کاتیون مربوط متصل می شود.

 

کروم تری کلراید به صورت حالت های خشک و آبدار وجود دارد. کلرید کروم (III) بی آب ساختار YCl۳ را اتخاذ می کند، یون های +Cr۳ یک سوم از فضاهای کوچک میان هشت ضلعی ها در لایه های متناوب شبکه بسته بندی شده شبه مکعب یون های منفی کلرید را اشغال می کنند.

 

عدم وجود کاتیون ها در لایه های متناوب منجر به پیوند ضعیف بین لایه های مجاور می شود. به همین دلیل، بلورهای کروم تری کلراید به راحتی در امتداد صفحات بین لایه ها می چسبند، که منجر به ظاهر پوسته پوسته (میکروبی) نمونه های کروم (III) کلرید می شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی کروم تری کلراید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                            جامد کریستالی بنفش فرمول شیمیایی                                                               CrCl۳  
دانسیته (خشک)                                                    (g/cm۳) ۲.۸۷ وزن مولکولی (خشک)                                        (g/mol) 158.36
نقطه ذوب (خشک)                                                     (۰C) 1152 شماره                                                     (CAS No) 10025-91-9
نقطه جوش (تخریب ساختار)                                    (۰C) 1300 ساختار کریستالی                                                              YCl۳
حلالیت در آب (خشک)                                                        کم نام ها: Chromium(III) chloride, Chromium trichloride

 

تولید کروم تری کلراید

تولید کروم تری کلراید

کروم تری کلراید بی آب ممکن است با کلر زنی فلز کروم به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط کلرید گرمایی اکسید کروم (III) در دمای ۸۰۰-۶۵۰ درجه سانتیگراد تهیه شود:

 

Cr۲O۳ + ۳C + 3Cl۲ → ۲CrCl۳ + ۳CO

 

دهیدراسیون با تری متیل سیلیل کلراید در THF، حلال را ایجاد می کند:

 

CrCl۳ • ۶H۲O + ۱۲Me۳SiCl → CrCl۳(THF)۳ + ۶(Me۳Si)۲O + 12HCl

 

همچنین ممکن است با تصفیه هگزا هیدرات با تیونیل کلرید نیز، تهیه شود:

 

CrCl۳ • ۶H۲O + ۶SOCl۲ → CrCl۳ + ۶SO۲ + ۱۲HCl

 

کلریدهای هیدراته شده با تصفیه کرومات با اسید هیدروکلریک و متانول تهیه می شوند. در آزمایشگاه هیدرات ها معمولاً با حل کردن اکسید فلز کروم یا کروم (III) در اسید هیدروکلریک تهیه می شوند.

 

کاربردهای کروم تری کلراید

 

کلرید کروم (III) به عنوان پیشرو در تولید بسیاری از ترکیبات ارگانوکروم، به عنوان مثال کروم (bis (benzene، آنالوگ فروسن استفاده می شود:

کلرید کروم (III) به عنوان پیشرو در تولید بسیاری از ترکیبات ارگانوکروم

کمپلکس های فسفین مشتق شده از تری کلرید کروم کاتالیزاسیون اتیلن تا ۱ هگزان را کاتالیز می کند.

 

یکی از کاربردهای مهم کروم تری کلراید در سنتز آلی برای تهیه درجا کروم (II) کلرید، یک معرف برای کاهش هالیدهای آلکیل و برای سنتز هالیدهای E) -alkenyl) است.

 

این واکنش معمولاً با استفاده از دو مول کروم (III) کلرید در هر مول هیدرید آلومینیوم لیتیوم انجام می شود، اگرچه در این مورد، اسیدهای آبی، اسید مناسب روی باشند و اسید هیدروکلریک ممکن است کافی باشد.

کاربردهای کروم تری کلراید

کروم مدتهاست که به خاطر ارتباط احتمالی خود با شرایط مختلف بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله فعال ترین زمینه های تحقیق در مورد کروم استفاده از آن به شکل مکمل برای درمان دیابت، کاهش سطح چربی خون، تقویت کاهش وزن و بهبود ترکیب بدن است.

 

سمیت کروم تری کلراید،

 

هیچ اثر سمی قابل توجهی از کلرید کروم گزارش نشده است. هیچ مطالعه ای، ایمنی مفصلی در مورد دیگر کمپلکس های کرومی سه ظرفیتی هم گزارش نکرده است.

 

منابع:

۱) www.americanelements.com

۲) www.en.wikipedia.org

۳) www.ods.od.nih.gov

۴) www.sciencedirect.com

 

جهت خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.