اربیم تری کلراید

 

اربیم تری کلراید یک ماده جامد بنفشه با فرمول ErCl3 است. از آن در تهیه فلز اربیم استفاده می شود. این ماده بنا بر دسته بندی های وبسایت سیگما آلدریچ جزء کاتالیست های اربیم قرار می گیرد.

 

اربیوم تری کلراید در حالت خشک خود (بنفش رنگ) در آب محلول می باشد و در حالت هگزاهیدرات یا شش آبه (صورتی رنگ)، کمی در اتانول حل می شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی اربیم

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                      جامد کریستالی بنفش فرمول شیمیایی                                                                     ErCl۳
دانسیته                                                                            (g/cm۳) ۴.۱ وزن مولکولی                                                            (g/mol) 273.62
نقطه ذوب                                                                              (۰C) 776 شماره                                                           (CAS No) 10138-41-7
نقطه جوش                                                                          (۰C) 1500 ساختار کریستالی                                                           مونوکلینیک

 

خواص نوری: محلول های کلرید اربیوم (III) اثر جذب غیر خطی منفی نشان می دهند.

 

تولید اربیم کلراید

 

کلرید اربیم (III) بی آب، با گرم کردن در جو کاملاً کلریدنی، مانند کلر یا کلرید هیدروژن، از هگزاهیدرات تشکیل می شود و در غیر این صورت کلرید اکسید اربیوم، ErOCl تشکیل می شود.

 

یک روش آماده سازی جایگزین این است که Er۲O۳ موجود و در دسترس را با NH۴Cl اضافی واکنش دهید تا نمک میانی NH۴)۳ErCl۶) به علاوه آمونیاک و آب تولید شود.

 

این نمک با توجه به هیدرولیز پایدار است و می تواند تحت خلا تجزیه شود و اربیوم تری کلرید بی آب را، با از دست دادن آمونیاک و HCl گازی تولید کند.

 

این ماده با مواد قلیایی واکنش داده و هیدروکسید اربیوم (III) را تشکیل می دهد:

 

ErCl3 + 3MOH → Er(OH)۳ + ۳MCl

داده های ساختاری اربیم تری کلراید

داده های ساختاری اربیم تری کلراید

کلرید اربیوم بلورهایی از نوع AlCl۳ با بلورهای مونوکلینیک و گروه نقطه C2 /m تشکیل می دهد.

 

هگزاهیدرات کلرید اربیوم (III) همچنین بلورهای مونوکلینیکی با گروه نقطه P2 / n (P2 / c) – C42h تشکیل می دهد. اربیوم با تشکیل هشت یون +[Er(H۲O)۶Cl۲] با Cl جدا شده که ساختار را تکمیل می کند، اکتا است.

 

 

کاربرد اربیم تری کلراید به عنوان کاتالیزور

 

استفاده از کلرید اربیم (III) به عنوان یک کاتالیزور در آسیلاسیون الکل ها و فنل ها و عملکردی شدن آمین از فورفورال نشان داده شده است.

 

این ترکیب، یک کاتالیزور برای واکنش های نوع Friedel-Crafts است و می تواند به جای کلرید سریم (III) برای کاهش Luche استفاده شود.

 

در سال ۲۰۰۷ میلادی، مقاله ای توسط محققان ایتالیایی به چاپ رسید که در آن، نقش اربیم تری کلراید به عنوان کلرید یک کاتالیزور قدرتمند مورد بررسی قرار گرفته است.

 

بر اساس نتایج این مطالعه، واکنش کاتالیستی اربیم تری کلرید با استفاده از انواع مختلف انیدریدهای اسیدی Ac۲O ،(EtCO)۲O ،(PriCO)۲O ،(ButCO)۲O و CF3CO)۲)، بدون ایزومریزاسیون مراکز کایرال، برای طیف وسیعی از بسترهای ساده و عملکردی به خوبی کار می کند . علاوه بر این، کاتالیزور به راحتی و بدون از بین رفتن قابل توجه فعالیت کاتالیستی اش، قابل بازیافت و استفاده مجدد است (منبع ۲).

 

منابع: 

۱) www.en.wikipedia.org

۲) www.publish.csiro.au

 

جهت خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.