درصد حجمی

 

واکنش های زیادی مانند تیتراسیون و اکسیداسیون و احیا با محلول و محلول سازی ارتباط مستقیم دارند و باید با روش محلول سازی و تعاریف مربوط به آن آشنا باشید. درصد حجمی برای اندازه گیری غلظت است که در محلول سازی نیز استفاده می شود.

 

محلول سازی یکی از مراحل آماده سازی موادی است که در آزمایش ها مورد نیاز است و جز لوازم ضروری برای آزمایشگاه می باشد. روش تهیه محلول ها نیز نیازمند داشتن دانش کافی و آشنایی با مراحل آماده سازی آن می باشد.

 

در تعریف محلول می توان آن را مخلوطی از دو یا چند ماده تعریف نمود. در واقع یک محلول می تواند از ترکیب جامد  و مایع و یا مایع و مایع باشد که یک جز به عنوان حلال می باشد. در محلول سازی باید با مفاهیمی مانند غلظت آشنایی و تناسب و واحد های مورد نیاز در محلول سازی را فراگرفته باشید.

 

اگر دریک محلول ماده حل شونده با غلظت کمی استفاده شود، محلول رقیق خواهد بود و اگر ماده حل شونده زیاد باشد محلول غلیظ است. ویژگی های یک محلول به ماده حل شده در حلال و غلظت ماده حل شده بستگی دارد.

 

محلول سازی در یک تعریف به حل شدن ماده حل شونده ای که می تواند شامل جامد، مایع و یا گاز باشد، اشاره می کند. در یک محلول حلال یک مایع است که توانایی حل کردن مواد دیگر را دارد.

 

درصد حجمی یکی از واحد های اندازه گیری محلول ها

 

درصد حجمی یکی از واحد های اندازه گیری محلول ها

 

درصد حجمی یکی از روش های اندازه گیری غلظت محلول است که در کنار سایر متدها مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال زمانی که دو ماده مانند آب و الکل با هم مخلوط می شوند، بهترین روش برای بیان غلظت این  محلول درصد حجمی می باشد.

 

در تعریفی دقیق تر می توان درصد حجمی را حجم ماده حل شده را در ۱۰۰ واحد حجم محلول دانست. برای بدست آوردن درصد حجمی بهتر است حجم ماده حل شونده را تقسیم بر حجم محلول کرده و حاصل را در صد ضرب کنید.

 

واحد اندازه گیری در صورت و مخرج کسر باید بر حسب لیتر و یا میلی لیتر باشد. درصد حجمی یکی از روش های اندازه گیری غلظت محلول ها می باشد و مولاریته و مولالیته و درصد وزنی از انواع دیگر اندازه گیری غلظت محلول هاست که در تهیه محلول ها بسیار کاربردی است.

 

زمانی که غلظت با مولاریته نمایش داده می شود به این معنی است که تعداد مول های جسم حل شده در یک لیتر محلول مورد بررسی قرار گرفته است. مولاریته بسیار کاربردی است و در شیمی به خصوص در شیمی تجزیه بسیار پر کاربرد است. استفاده از مولاریته موجب می شود محاسبات بسیار ساده تر انجام شود.

 

نحوه محاسبه مول های جسم حل شده با تقسیم وزن آن به وزن فرمولی ملکول بدست می‌آید. نرمالیته نیز  مانند درصد حجمی در بیان غلظت محلول ها و در محلول سازی مورد استفاده قرار می گیرد این واحد نیز به اکی والان های ماده حل شده در یک لیتر محلول گفته می شود. 

 

آماده سازی محلول با استفاده از درصد حجمی

 

یکی از روش های آماده سازی محلول ها استفاده از درصد حجمی در محاسبات است و بیشتر اوقاتی از آن استفاده می شود که ماده حل شده در حلال به صورت مایع باشد. در واقع می توانید با استفاده از فرمول درصد حجمی محلول ها آماده نمایید.

 

درصد حجمی مساوی با حجم ماده حل شده تقسیم بر حجم محلول که عدد نهایی درصد ضرب می شود. ابتدا باید ماده حل شونده محلول را به صورت اعشاری بیان کنیم و آن را در حجم کلی محلول ضرب نماییم.

 

در واقع اگر محلولی با درصدی مانند ۱۰ درصد مشخص شده است و کل محلول ۱۰۰۰ میلی لیتر می‌باشد. باید ده درصد را در ۱۰۰۰ ضرب نماییم. و عدد بدست آمده را از ۱۰۰۰ که حجم کلی محلول است کم نماییم عدد بدست آمده مقدار ماده حل شده در محلول است که به صورت مایع وجود دارد. اگر در محلول سازی با استفاده از درصد حجمی حلال آب باشد مقدار کمی از را در ۹۰۰ میلی لیتر آب حل می کنیم و  مابقی را به حجم می رسانیم تا دقت کار بالا برود.

 

محلول سازی یکی از مهم ترین بخش های فعالیت های آزمایشگاهی است و در کنار آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی باید به تمام مباحث تئوری کار آشنا و مسلط باشید تا بتوانید مراحل مختلف آزمایش که بخشی از آن می تواند محلول سازی باشد ارا به خوبی انجام بدهید.

 

چگونه ماده را برای حل کردن در حلال آماده کنیم؟

 

چگونه ماده را برای حل کردن در حلال آماده کنیم؟

 

قبل از اینکه ماده را برای حل کردن در حلال آماده نماییم، یعنی محلول سازی انجام دهیم باید روش محلول سازی با توجه به نوع ماده حل شونده انتخاب شود.

 

برای مواد جامد باید طبق فرمول و با توجه به میزان محلولی که قرار است آماده شود ماده مورد نظر وزن گردد و ماده جامد با توجه به اصول استفاده از ترازو بر روی صفحه ای مانند پتری دیش وزن می شود. و به آرامی در حلال به حجم می رسانیم  و محلول مورد نظر را آماده می نماییم.

 

ممکن است محلول سازی با حل کردن یک  مایع در مایع باشد و نیاز به وزن کردن مایع وجود داشته باشد که باید در ظرفی مانند ارلن یا بالن کف تخت این کار انجام شود.

 

تعیین کردن حجم مایعات در ظروفی مدرج  انجام می شود و معمولا ظروف باریکتر برای اندازه‌گیری دارای دقت بالاتری هستند. درصد حجمی یکی از روش های محلول سازی است که با توجه به شرایط از آن استفاده می شود و برای انجام آن باید محلول وزن گردد.

 

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.