پالادیوم دی استات

 

پالادیوم دی استات به شکل یک پودر کریستالی قهوه ای رنگ و نسبتاً محلول در آب می باشد که از دسته اکتیواسیون های کربن-هیدروژن است. این ماده در اثر گرمایش به اکسید پالادیوم تجزیه می شود.

 

تمام استات های فلزی نمک های معدنی هستند که حاوی یک کاتیون فلزی و آنیون استات، یک یون پلیاتومیک یکتایی (۱ بار) متشکل از دو اتم کربن است که بصورت یونی به سه هیدروژن و دو اتم اکسیژن محدود شده اند (نماد: CH3COO). استات ها پیش سازهای عالی برای تولید ترکیبات با خلوص فوق العاده بالا، کاتالیزورها و نانومواد هستند.

 

همانطور که ویلکینسون و همکارانش در سال ۱۹۶۵ پالادیوم استات را سنتز کردند، بعد از آن هم توسط اسکاپسکی و اسمارت در ۱۹۷۰ و پراش اشعه ایکس مشخص شد که پالادیوم (II) استات یک جامد قهوه ای مایل به قرمز است که به  صورت صفحات مونوکلینیکی متبلور می شود.

 

این ساختار از یک مثلث متشکل از اتم های پالادیوم تشکیل شده است که هر جفت از آنها با دو گروه استات در یک ترکیب پروانه ای قرار گرفته است.

 

پالادیوم دی استات همچنین می تواند به شکل پودر صورتی کم رنگ نیز تولید شود که طبق پراش پودر اشعه ایکس، فرم پلیمری از این ماده  است.

 

خواص و مشخصات شناسایی پالادیوم دی استات

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                            پودر قهوه ای فرمول شیمیایی                                                    Pd(CH۳COO)۲
دانسیته                                                                  (g/cm۳) ۲.۱۹ وزن مولکولی                                                        (g/mol) 224.50
نقطه ذوب                                               (تخریب ساختار)  (۰C) 205 شماره                                                       (CAS No) 3375-31-3
حلالیت در آب                                                                        کم نام ها:     Palladium(II) acetate, Palladium diacetate

 

تولید پالادیوم دی استات

تولید پالادیوم دی استات

دی استات پالادیوم به صورت تریمریک با تهیه اسفنج پالادیوم با مخلوطی از اسید استیک و اسید نیتریک قابل تولید است. برای جلوگیری از آلودگی توسط نیتریو استات، مقدار اضافی فلز اسفنجی پالادیوم یا جریان گاز ازت مورد نیاز است:

 

Pd + 4HNO۳ → Pd(NO۳)۲ + ۲NO۲ + ۲H۲O

 

Pd(NO۳)۲ + ۲CH۳COOH → Pd(O۲CCH۳)۲ + ۲HNO۳

 

نسبت به استات تریمریک، نوع مخلوط نیترات استات دارای حلالیت و فعالیت کاتالیزوری متفاوتی است. جلوگیری و کنترل مقدار این ناخالصی می تواند جنبه مهمی برای تولید و  استفاده مطمئن از پالادیوم دی استات، داشته باشد.

 

پروپیونات پالادیوم (II) به طور مشابه تهیه می شود. کربوکسیلات های دیگر با تصفیه کردن پالادیوم دی استات،توسط اسید کربوکسیلیک مناسب، تهیه می شوند.

 

به همین ترتیب، پالادیوم (II) استات با تصفیه سایر کربوکسیلات های پالادیوم (II) با اسید استیک نیز قابل تهیه است. این مبادله لیگاند با شروع فرایند با کربوکسیلات خالص، یک روش جایگزین برای سنتز پالادیوم دی استات عاری از آلاینده های نیترو است.

 

هنگام گرم شدن با الکل یا جوش طولانی مدت با سایر حلال ها، دی استات پالادیوم به پالادیوم تجزیه می شود.

 

طیف رامان پالادیوم دی استات

طیف رامان پالادیوم دی استات

کاربردهای پالادیوم دی استات

 

کاربردهای پالادیوم دی استات

 

کاتالیزور:

 

استات پالادیوم برای بسیاری از واکنش های آلی، به ویژه آلکن ها، آلکیل ها، آریل و وینیل هالیدها، به عنوان یک کاتالیزور برای تشکیل ترکیبات واکنش پذیر است.

 

واکنش های کاتالیز شده توسط پالادیوم دی استات:

 

– واکنش های کربنیلاسیون: به عنوان مثال، تشکیل استرها از یدیدهای آریل، مونوکسید کربن، الکل یا فنل.

– کاهش میزان آلدهیدها یا کتون ها توسط فرمت پتاسیم.

– فرآیند واکر: اکسیداسیون اتیلن توسط آب به استالدهید (پیشرو به پلی (وینیل استات)).

تبدیل آریل برمیدها به تری متیل سیلان ها، یک گروه کاربردی در تولید بسیاری از ترکیبات آلی از جمله قارچ کش ها:

 

RC۶H۴Br + Si۲(CH۳)۶ → RC۶H۴Si(CH۳)۳ + Si(CH۳)۳Br

 

پیش ساز سایر ترکیبات Pd:

 

استات پالادیوم برای تولید سایر ترکیبات پالادیوم (II) استفاده می شود. به عنوان مثال، فنیل پالادیوم استات، که برای ایزومره کردن الکل های آللی به آلدهیدها استفاده می شود، با واکنش زیر تهیه می شود:

 

Hg(C۶H۵)(OAc) + Pd(OAc)۲ → Pd(C۶H۵)(OAc) + Hg(OAc)۲

 

نور یا گرما موجب کاربرد پالادیوم استات برای ایجاد لایه های نازک پالادیوم می شود که می تواند  در تولید نانوسیم ها و کلوئیدها به کار می رود.

 

سمیت پالادیوم دی استات

 

دی استات پالادیوم، می تواند موجب سمیت حاد گردد. از عوارض رفتاری آن اینست که ایجاد خواب آلودگی (و یا حالت افسردگی عمومی) می کند.

 

تماس با این ماده برای ریه ها خطرناک است و از عوارض آن بر دستگاه گوارش ایجاد زخم یا خونریزی معده می باشد.

 

جهت خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.