ایندیوم تری کلراید

 

نمک ایندیوم تری کلراید به صورت پودر سفید رنگی است که در سنتز آلی به عنوان یک اسید لوئیس کاربرد دارد. همچنین در دسترس ترین محلول ایندیوم است. ایندیوم تری کلراید یک منبع عالی کریستال ایندیم محلول در آب برای استفاده های سازگار با کلریدها است.

 

ترکیبات کلرید می توانند الکتریسیته را هنگام ذوب شدن یا حل شدن در آب هدایت کنند. مواد کلرید را می توان با الکترولیز به گاز کلر و فلز تجزیه کرد. آنها از طریق فرایندهای مختلف کلرزنی ایجاد می شوند که به موجب آن حداقل یک آنیون کلر به صورت کووالانسی به فلز یا کاتیون مربوطه پیوند می خورد.

 

یون کلرید تعادل مایعات و سطح pH را در سیستم های متابولیکی کنترل می کند. آنها می توانند ترکیبات غیر آلی یا آلی تشکیل دهند.

 

خواص و مشخصات شناسایی ایندیوم تری کلراید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                               جامد سفید فرمول شیمیایی                                                                         InCl۳
دانسیته                                                                      (g/cm۳) ۳.۴۶ وزن مولکولی                                                         (g/mol) 221.18
نقطه ذوب                                                                          (۰C) 586 شماره (CAS No)                                                         ۱۰۰۲۵-۸۲-۸
نقطه جوش                                                                       (۰C) 800 ساختار کریستالی                                             مونوکلینیک (mS16)

 

سنتز و ساختار ایندیوم تری کلراید

سنتز و ساختار ایندیوم تری کلراید

ایندیم به عنوان یک فلز نسبتاً الکتروپوزیتی، به سرعت با کلر واکنش داده و تری کلرید خود را تشکیل می دهد. تری کلرید ایندیوم بسیار محلول و ملایم است. یک روش سنتز با استفاده از سلول الکتروشیمیایی در محلول مخلوط متانول بنزن نیز گزارش شده است.

 

مانند AlCl۳ و TlCl۳  ساختار ایندیوم تری کلرید هم به عنوان یک ساختار لایه ای متشکل از یک آرایش کلرید بسته بندی شده حاوی لایه هایی از مراکز هماهنگ شده بصورت هشت ضلعی و ساختاری شبیه به آنچه در YCl۳ دیده می شود، متبلور می شود.

 

در مقابل، GaCl۳ به صورت دیمرهای حاوی Ga۲Cl۶ متبلور می شود. مذاب InCl۳ الکتریسیته را هدایت می کند، در حالی که AlCl۳ با تبدیل شدن به دیمر مولکولی، Al۲Cl۶، این کار را نمی کند.

 

طیف رامان ایندیوم تری کلراید،

طیف رامان ایندیوم تری کلراید

واکنش پذیری ایندیوم تری کلرید،

 

ایندیم تری کلراید یک اسید لوئیس است و با لیگاندهای دهنده،  ،InCl۳L ،InCl۳L۲ ، InCl۳L۳ کمپلکس هایی تشکیل می دهد. به عنوان مثال، با یون کلرید  InCl۴ تشکیل چهار ضلعی می دهد.

 

در محلول دی اتیل اتر، InCl۳ با لیتیوم هیدرید LiH واکنش نشان داده و LiInH۴ را تشکیل می دهد. این ترکیب ناپایدار در زیر ۰ درجه سانتی گراد تجزیه می شود، و در سنتز آلی به عنوان ماده کاهنده و آماده سازی کمپلکس های آمین و فسفین سوم InH۳ در محل واکنش نشان می دهد. تری متیل ایندیوم از طریق واکنش های زیر می تواند تولید شود:

 

 

ایندیوم تری کلراید

 

ایندیوم تری کلراید در دمای بالا با فلز ایندیم واکنش داده و کلریدهای ایندیم با ظرفیت کمتر مانند InCl ، In۲Cl۳  را ایجاد می کند.

 

کاربرد ایندیوم تری کلراید به عنوان کاتالیزور در شیمی

 

ایندیم کلراید یک کاتالیزور اسید لوئیس در واکنش های آلی مانند واکنشهای آسیلاسیون Friedel-Crafts و واکنش های Diels-Alder است. به عنوان نمونه ای از مورد آخر، واکنش در دمای اتاق و با ۱ مول درصد کاتالیزور در یک مخلوط حلال استونیتریل-آب در حال بارگیری است.

 

مرحله اول تراکم Knoevenagel بین اسید باربیتوریک و آلدئید است. مرحله دوم یک واکنش معکوس تقاضای الکترون Diels-Alder است، که یک واکنش چند جزئی از N ، N’-dimethyl-barbituric اسید، بنزالدهید و اتیل وینیل اتر است.

کاربرد ایندیوم تری کلراید به عنوان کاتالیزور در شیمی

با استفاده از کاتالیزور، عملکرد شیمیایی گزارش شده ۹۰٪ و درصد ایزومر ترانس ۷۰٪ است. بدون افزودن کاتالیزور، عملکرد با ترانس ۵۰٪ به ۶۵٪ کاهش می یابد. کاربرد کلرید ایندیوم، محصول واکنش مخلوطی از ایزومرهای سیس ترانس است.

 

منابع:

۱) www.americanelements.com

۲) www.en.wikipedia.org

۳) www.pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

 

برای خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.