تری کلرید دیسپروزیم

 

تری کلرید دیسپروزیم ترکیبی از عنصر دیسپروزیم و کلر است. این ماده جامد سفید تا زرد است. این ترکیب به سرعت آب را در معرض هوای مرطوب جذب می کند تا یک هگزا هیدرات، DyCl۳·۶H2O تشکیل دهد. گرم کردن سریع هیدرات باعث هیدرولیز جزئی به یک اکسی کلرید، DyOCl می شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی تری کلرید دیسپروزیم

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                                      جامد سفید فرمول شیمیایی                                                                  DyCl۳
دانسیته                                                                           (g/cm۳) ۳.۶۷ وزن مولکولی                                                          (g/mol) 268.86
نقطه ذوب                                                                             (۰C) 647 شماره                                                           (CAS No) 10025-74-8
حلالیت در آب                                                                           محلول ساختار کریستالی                                                      ساختار AlCL۳

 

فرایند تولید تری کلرید دیسپروزیم

 

تری کلرید دیسپروزیم اغلب توسط “مسیر کلرید آمونیوم” تهیه می شود، از کلرید هیدراته DyCl3 · ۶H2O شروع می شود:

 

 ۱۰NH۴Cl + Dy۲O۳ → ۲(NH۴)۲[DyCl۵] + ۶NH۳ + ۳H۲O

 

DyCl۳ · ۶H2O + 2NH۴Cl → (NH۴)۲[DyCl۵] + ۶H۲O

 

پنتاکلراید طبق معادله زیر از نظر حرارتی تجزیه می شود:

 

NH۴)۲[DyCl۵] → ۲NH۴Cl + DyCl۳)

 

واکنش ترمولیز از طریق واسطه [NH4) [Dy۲Cl۷) پیش می رود.

 

تصفیه Dy۲O۳ توسط هیدروکلراید آبی، کلرید هیدراته DyCl۳·۶H۲O تولید می کند، که با گرم کردن نمی توان آن را بی آب کرد، به جای آن، یک اکسی کلراید به دست می آید:

 

DyCl۳ + H2O → DyOCl + 2HCl

 

تری کلرید دیسپروزیم ، یک اسید لوئیس نسبتاً قوی است که طبق مفهوم HSAB در رتبه “سخت” قرار می گیرد. محلول های آبی کلرید دیسپروزیوم می تواند برای تهیه سایر ترکیبات دیسپروزیوم (III) استفاده شود، به عنوان مثال دیسپروزیوم (III) فلوراید:

 

DyCl۳ + ۳NaF → DyF۳ + ۳NaCl

 

کلرید دیسپروزیوم (III) می تواند به عنوان نقطه شروع برای تهیه سایر نمک های دیسپروزیوم مورد استفاده قرار گیرد.

 

فلز دیسپروزیوم هنگامی تولید می شود که مخلوط مذاب تری کلراید دیسپروزیم در KCl با  الکترولیز شود. این کاهش از طریق +Dy۲، در یک کاتد تنگستن رخ می دهد.

 

کاربرد تری کلرید دیسپروزیم

 

کاربرد تری کلرید دیسپروزیم

 

در مقاله ای که در سال ۲۰۱۷ توسط محققان دانشگاه کاریو مصر به چاپ رسیده است، تأثیر تابش نوترونی بر خواص ساختاری و نوری مخلوط PVP / ژلاتین دوپ شده با دیسپروزیوم (III) کلرید مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این مطالع، کامپوزیت های پلیمری از یک سیستم پلی وینیل پیرولیدون (PVP) / ژلاتین / DyCl۳·۶H۲O در سه گروه که دارای غلظت های مختلف محتوای PVP / ژلاتین بودند، تهیه تأثیر تابش نوترونی بر خواص ساختاری و نوری آنها تهیه شده است.

 

نتایج نشان داده است که تعامل نوترون ها به پدیده های مختلف پیچیده ای، به طور عمده شکستن پیوند، برش زنجیره اصلی و ارتباط متقابل بین مولکولی منجر شده است. این فرایندها نقص هایی را در داخل ماده ایجاد می کنند که مسئول تغییر در خواص نوری و ساختاری آنها بودند.

 

مشخص شد که تمام پارامترهای محاسبه شده وابسته به تابش به شکلی یکنواخت است که باعث می شود این مواد کاندیداهای عالی در کاربردهای دزیمتری و رادیولوژی باشند. علاوه بر این، حساسیت سه گروه کامپوزیت ها به دوزهای تابشی متفاوت بوده است. (منبع شماره ۲)

 

موارد احتیاط

اعتقاد بر این است که ترکیبات دیسپروز از سمیت کم تا متوسط ​​برخوردار هستند، اگرچه سمیت آنها به تفصیل مورد بررسی قرار نگرفته است.

 

منابع:

۱)  www.en.wikipedia.org/wiki

۲) www.aip.scitation.org

 

جهت خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.