مولار

 

قبل از ارائه تعریفی از مولار باید مول را بشناسیم و معنی آن را بدانیم تا بتوانیم تفسیر درستی از مولار داشته باشیم. مول واحد شمارشی است که در علم شیمی از آن استفاده می شود و با توجه به یافته های علمی یک مول برابر با تعداد اتم های موجود در ۱۲گرم از کربن ۱۲است که به عدد آووگادرو معروف است.

 

در یک تعریف ساده تر زمانی که مقداری از اتم های یک ماده برابر با عدد آووگادرو باشد، آن مقدار را یک مول می نامند. اهمیت آشنایی با واحد اندازه گیری مول از آنجایی مهم و ضروری می باشد، زیرا که بیشتر واکنش های شیمیایی  در محلول ها انجام می شوند و استوکیومتری آنها بر اساس مول می باشد.

 

اندازه گیری غلظت بر اساس واحد های گوناگونی انجام می شود که یکی از آنها غلظت مولی است. غلظت مولی یا مولاریته به مول های حل شده در یک لیتر محلول می باشد.

 

چگونه محلول مولار در آزمایشگاه تهیه کنیم؟

 

چگونه محلول مولار در آزمایشگاه تهیه کنیم؟

 

حرف انگلیسی M در شیمی مخفف کلمه مولار است که در فرمول ها نیز به این صورت نوشته می شود. مولاریته یا غلظت مولار به تعداد مول های حل شده در یک لیتر  محلول گفته می شود.

 

مول یکی از واحد های اندازه گیری بسیار مهم است که افرادی که در رابطه با شیمی فعالیت می کنند حتما با آن آشنایی دارند. نکته مهم این است که مول را برای نشان دادن یون و مولکول ها  و عناصر آزاد استفاده می کنند.

 

تهیه محلول ۱ مولار:

 

زمانی که می خواهید محلول یک مولار را تهیه نمایید باید به میزان یک مول از این ماده را وزن نمایید و با اضافه کردن آب مقطر حجم آن را به یک لیتر برسانید. برای تهیه یک محلول دو مولار از  ماده ای مانند اسید سولفوریک باید دو مول از آن را که برابر با دو برابر جرم اتمی آن است را با دو لیترآب مخلوط می نماییم.

 

طبق قوانین موجود در آزمایشگاه ها معمولا حجم محلولی که بدست می آید از حجم مواد و ترکیبات آن بیشتر و یا کمتر است.

 

برای رفع این مشکل و تهیه محلول های مولار معمولا در شیمی تجزیه از بالن های حجم سنجی استفاده می شود، این بالن ها در حجم های مختلفی وجود دارد و دارای درپوش است و حجم مشخص این ظروف با خطوطی که در گردن این بالن وجود دارد مشخص گردیده است.

 

لازم است ماده حل شوند و آب مقطر با دقت درون بالن حجمی ریخته شود تا به خط نشانه ظرف برسد و محلول مولار از یک ماده تهیه شود.

 

چگونه غلظت یک محلول را بر پایه مولاریته حساب کنیم؟

 

چگونه غلظت یک محلول را بر پایه مولاریته حساب کنیم؟

 

قبل از انجام محاسبه غلظت بر اساس مولاریته لازم است که تبدیل واحد ها صورت بگیرد و اگر غلظت ها بر حسب مول نیست، تبدیل اولیه انجام شود و این تبدیل از تقسیم کردن وزن بر حسب گرم به وزن فرمولی بدست می آید.

 

تعداد مول ماده حل شده ای که به صورت ملکولی در محلول وجود دارد از طریق تقسیم وزن ملکولی به گرم های ماده حل شده بدست می آید. اگر به صورت یون در محلول وجود داشته باشد، وزن یونی را تقسیم بر گرم های ماده حل شده می کنیم و تعداد مول ها را بدست می آوریم.

 

برای ماده ای که به صورت اتمی نیز می باشد وزن اتمی را به گرم های ماده حل شده تقسیم می کنند تا غلظت به صورت مول بدست بیاید. برای بدست آوردن مولاریته نیز  مقدار مول های بدست آمده را تقسیم بر لیتر محلول می کنیم.

 

استفاده از این واحد اندازه گیری بسیار آسان است. محلول ها باید در ظروفی مانند بالن حجمی که دارای درجه می باشد، تهیه شود، زیرا تغییرات دمایی می تواند  حجم محلول را کم کند.

 

تفاوت غلظت معمولی با غلظت مولار در چیست؟

 

 

تفاوت غلظت معمولی با غلظت مولار در چیست؟

 

از کاربردهای مهم واحد مولار  بیان غلظت محلول ها است. زمانی که از غلظت ساده صحبت می شود از جرم ماده حل شونده با واحد گرم در یک لیتر محلول حرف می زنیم. ولی این واحد به تعداد مول های ماده حل شونده در یک لیتر محلول گفته می شود.

 

واحد مول بر لیتر را در محاسبات استوکیومتری و موازنه ها استفاده می‌کنیم. این واحد اندازه گیری را می توان را می توانیم از حل کردن یک مول در لیتر محلول بدست بیاوریم.

 

رابطه ای نیز بین غلظت معمولی و غلظت مولار وجود دارد که غلظت معمولی را تقسیم بر جرم مولی می کنیم تا مولار بدست بیاید.‌ زمانی که به حجم قبلی یا کم شده محلول مولار آب مقطر اضافه شود می توان با فرمول  M۱V۱=M۲V۲مولار و حجم جدید را بدست آورد.

 

دانستن واحد های مختلف غلظت ها و تبدیل واحد ها به یکدیگر از موارد ضروری برای فردی است که با فرمول های شیمیایی سرو کار دارد و نیاز به محاسبات شیمیایی دارد.

 

برای اینکه بتوانید در آزمایشگاه شیمی تجزیه به راحتی محلول سازی کنید و از واحد های مختلفی برای تهیه محلول ها استفاده نکنید دانستن تعریف محلول مولار بسیارساده و کار کردن با این روش محاسبه نیز پیچیده نیست.

 

از نکات مهم:

 

در محلول سازی آشنایی با واحدی به نام مولالیته لازم است و دقت شود که با مولاریته اشتباه گرفته شود. مولاریته تعداد مول های حل شده در یک لیتر محلول است در صورتی که مولالیته تعداد مول های حل شده در یک کیلوگرم حلال است.

 

از تفاوت های دیگر می تواند به مقاومت در برابر تغییرات دمایی اشاره نمود. در مولالیته تغییرات دمایی نداریم چون جرم با دما تغییر نمی کند ولی در مولاریته چون با حجم سرو کار دارد دما می تواند موجب تغییر آن شود.

 

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.