دستگاه نقطه ذوب

 

دستگاه نقطه ذوب یکی از تکنولوژی هایی است که به کمک محققان اختراع شده است که با روش ساده تر بتوان نقطه ذوب مواد را اندازه گیری کرد. تعیین نقطه ذوب برای شناسایی مواد بسیار کاربرد دارد.

 

زمانی که ترکیبی جامد انرژی به خود جذب میکند و ذرات تشکیل دهنده آن آرایش منظم خود را از دست می دهند و  شکل نامنظم یعنی حالت مایع را به خود می گیرند عملی به نام ذوب اتفاق افتاده است.

 

نقطه ذوب در علم شیمی به چه معناست؟

 

اساس اضافه شدن عنوان نقطه ذوب در علم شیمی به زمانی برمی گردد که انرژی ای که به صورت گرما به ماده داده می شود، بر انرژی ای که موجب پیوند بین مولکول های ماده می شود غلبه می کند.

 

عمل گفته شده پدیده ذوب نام دارد و دمایی که در آن ماده از حالت جامد به حالت مایع تبدیل می شود نقطه ذوب نامیده می شود. اگر ماده ای خالص باشد و تمام ذرات از یک نوع باشند دمای که در آن ماده ذوب می شود در کل مرحله ذوب تغییر نخواهد کرد.

 

اندازه گیری نقطه ذوب نیازمند دقت است و با روش دستی و یا با دستگاه نقطه ذوب اندازه گیری می شود. زمانی که یک جسم جامدی در حال مایع شدن باشد  تا زمانی تمام جامد به مایع تبدیل نشود دما تغییر نخواهد کرد و این عمل بالعکس هم اتفاق می افتد.

 

باید در نظر داشته باشید که برخی از مواد جامد در نقطه ذوب خود فشار بخار بالایی دارند و این خاصیت موجب تصعید شدن جامد می شود به همین دلیل باید ذوب در نقطه در بسته ای صورت بگیرد. برای برخی از مواد نقطه ذوب زمانی است که هنوز ماده کاملا ذوب نشده در ابتدای کار بلور های جامد کم کم از بین می روند و حالتی شبیه عرق کردن را پیدا می کند آن لحظه  نشان دهنده نقطه ذوب ماده است.

 

نحوه کار دستگاه نقطه ذوب

 

نحوه کار دستگاه نقطه ذوب

 

اندازه گیری نقطه ذوب به وسیله دستگاه نقطه ذوب، برای مطالعه مواد و اندازه گیری خلوص مواد نقش بسیار مهمی دارد. دستگاه نقطه ذوب به صورت دیجیتال عمل می کند و می توان برنامه ای را بر اساس دما برای این دستگاه مشخص نمود که قابل تکرار برای نمونه های مختلف است.

 

چگونگی کارکردن این دستگاه به این صورت است که دمای ابتدا و انتها و سرعت گرم شدن نمونه  را با دادن برنامه به دستگاه نقطه ذوب تعیین می کنید که با هر بار زدن کلید شروع برنامه به صورت خودکار شروع می شود.

 

زمانی که دستگاه، نقطه ذوب را نمایش داد، می توانید دمای ابتدایی و انتهایی و سرعت گرمایش را به صورت نمودار از دستگاه به صورت پرینت دریافت کنید. دستگاه نقطه ذوب دارای تنوع زیادی است برخی از آنها دارای تجهیزاتی است که توانایی فیلمبرداری از ذوب شدن ماده را نیز دارد.

 

حرارت نمونه از طریق تابیدن اشعه به نمونه ایجاد می شود و زمانی نقطه ذوب اندازه گیری می شود که ذوب ماده شروع شده و اشعه به فتوسل رسیده باشد. شکل دستگاه ها با یکدیگر از نظر ظاهر متفاوت است ولی اساس کار همه یکسان است.

 

برخی از دستگاه ها نمونه را داخل لوله مویینه ای که دو طرف آن بسته است استفاده می‌کند و این نمونه توسط حمام روغن گرم می‌شود ونمونه مشاهده می‌گردد تا تغییر نمونه از جامد به سمت مایع شروع شود و آن دما نقطه ذوب ثبت می‌شود. در برخی از دستگاه نقطه ذوب امکان اندازه گیری چندین نمونه وجود دارد.

 

ویژگی های مهم دستگاه نقطه ذوب

 

– نوع پیشرفته دستگاه نقطه ذوب دارای نمایشگری با کیفیت بالا است.

– رنج های مختلف دما بر روی این دستگاه قابل تنظیم می باشد.

– دارای سامانه های بسیار پیشرفته برای خنک کردن نمونه می باشد.

– طراحی دستگاه نقطه ذوب از جنبه ظاهری و برنامه های که برای دستگاه می توان اجرا کرد بسیار پیشرفته می باشد.

– برای انواع آزمایشگاه های شیمی می تواند استفاده شود .

 

چه عاملی بر روی نقطه ذوب تاثیر می گذارد؟

 

بهتر است برای اینکه بتوانید به درستی از دستگاه نقطه ذوب استفاده کنید، با عواملی که بر روی  نقطه ذوب تاثیر می گذارد آشنا شوید. یکی از این موارد ترکیب شده یک ماده با ماده دیگر است در این صورت دمای ذوب دو ماده معمولا از یک ماده کمتر خواهد بود.

 

ناخالصی هایی که در مواد وجود دارد می تواند نقطه ذوب را کاهش دهد. باید مراقب باشید تا دمایی که به ماده داده می شود تا آن را ذوب کند. بیش از اندازه نباشد زیرا موجب تجزیه شدن ماده می شود و دمایی که بدست می آید دمای تجزیه خواهد بود. زمانی  که فشار بخار هم بالا باشد باعث تصعید ماده خواهد شد.

   

روش دستی اندازه گیری نقطه ذوب چگونه است؟

 

روش دستی اندازه گیری نقطه ذوب چگونه است؟

 

اندازه گیری نقطه ذوب به دو روش دستی و با کمک دستگاه نقطه ذوب امکان پذیر است. روش دستی با نام لوله تیل شناخته می شود. اگر لوله تیل در دسترس نبود می توانید از لوله مویین نیز برای تعیین نقطه ذوب استفاده کنید.

 

در روش دستی می توان از بشر کوچک به عنوان حمام آب گرم نیز استفاده نمود. مقداری از نمونه مورد آزمایش را به صورت پودر نرمی در می آورید. یک لوله مویین که یک طرف آن را با حرارت مسدود کرده اید بر می دارید پودر نرم شده داخل لوله می‌کنید.

 

پودر را به انتهای لوله بفرستید. یک دماسنج را به همراه لوله مویین را داخل حمام آب گرم بگذارید. دمای ابدا و انتهای ذوب شدن را از روی دماسنج بخوانید. دمای ذوب به عنوان خاصیتی مهمی از ماده است که برای شناسایی ماده می توان از آن استفاده نمود.

 

 

برای جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.