کلرید وانادیم (III) : خواص، سنتز، واکنش ها

 

کلرید وانادیم (III) یک ترکیب معدنی به شکل نمک کریستالی بنفش رنگ و مغناطیسی می باشد که پیش ماده مشترک سایر کمپلکس های وانادیوم (III) است. این ترکیب شیمیایی می تواند به عنوان یک عامل کاهش دهنده برای تعیین نیترات ها و نیتریت ها در نمونه های آبی استفاده گردد.

 

تری کلرید وانادیوم واکنش های اتصال پیناکول بنزآلدئید را در آب تجزیه می کند. این ماده دارای ساختار مشترک BiI۳ است، نقشی است که از ویژگی های شش ضلعی نزدیکترین پیکربندی کلرید با یون های وانادیوم است که حفره های هشت وجهی را اشغال می کند.

 

ترکیبات VBr۳ و VI۳ ساختار یکسانی دارند اما VF۳ از ساختاری نزدیکتر با ReO۳ برخوردار است. تری کلرید وانادیم پارامغناطیس است و دارای دو الکترون جفت نشده است.

 

خواص و مشخصات شناسایی کلرید وانادیم (III)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                      پودر بنفش رنگ فرمول شیمیایی                                                                       VCl۳
دانسیته (در ۲۰ درجه سانتیگراد)                                   (g/cm۳)۳.۰ وزن مولکولی                                                       (g/mol) 157.30
نقطه ذوب (تخریب ساختار)                                   بیشتر از(۰C)300 شماره (CAS No)                                                        ۷۷۱۸-۹۸-۱
حلالیت در آب                                                                  محلول ساختار کریستالی                                        تری گونال، hR24

 

سنتز و واکنش ها

 

وانادیوم تری کلرید از طریق حرارت دادن تتراکلراید وانادیم و در دمای ۱۶۰ تا ۱۷۰ درجه سانتیگراد تحت جریان گاز بی اثر، که Cl۲ را بیرون می کشد، تهیه می شود که مایع قرمز روشن به جامد بنفش تبدیل می شود.

 

همچنی با گرمایش کلرید وانادیم (III) با فرار کردن تتراکلرید وانادیوم تجزیه می شود و دی کلراید آن باقی می ماند. با گرم شدن گاز هیدروژن در دمای ۶۷۵ درجه سانتیگراد، VCl۳ به VCl۲ مایل به سبز تبدیل می شود.

 

 ۲VCl۳ + H۲ → ۲VCl۲ + ۲HCl

 

تناسب اکسیدهای تری کلرید وانادیوم و وانادیوم (V) به تشکیل اکسید کلرید وانادیوم منجر می گردد:

 

V۲O۵ + VOCl۳ + ۳VCl۳ → ۶VOCl۲

 

تری کلرید وانادیوم از طریق اتصال فلزات احیا کننده مختلف مانند روی، واکنش پیوندی زیر ایجاد می کند:

 

Zn + 2H۲O + 2PhCHO → (PhCH(OH))۲ + Zn(OH)۲

 

کلرید وانادیم (III) در تشکیل کمپلکس ها

 

کلرید وانادیم (III) در تشکیل کمپلکس ها

 

کلرید وانادیم (III) ترکیب های اضافی و مشتقات رنگارنگی را با مقیاس وسیعی از لیگاندها تشکیل می دهد. این ماده در آب حل می شود و هگزاهیدرات تشکیل می دهد. در تصویر بالا، لایه ها در ساختار کریستالی این ترکیب را مشاهده می کنید.

 

به طور کلی فلزات بزرگتر می توانند کمپلکس هایی با لیگاندهای نسبتاً بزرگ تشکیل دهند. در مورد مشتقات فلزی، کلرید وانادیوم (III) به عنوان کمپلکس thf آن یک ماده اولیه V(mesityl)۳ می باشد:

 

VCl۳(THF)۳ + ۳LiC۶H۲-۲,۴,۶-Me۳ → V(C۶H۲-۲,۴,۶-Me۳)۳(THF) + 3LiCl

 

در مقاله ای که در سال ۱۹۶۷ میلادی منتشر شده است، کمپلکس های کلرید وانادیوم (III) و برومید با پیریدین، ۲،۲′-بی پیریدیل و ۱،۱۰-فنن ترولین، مورد مطالعه قرار گرفته است که می توانید با کلیک بر اینجا به چکیده و لینک آن دسترسی داشته باشید.