هگزاکلرید تنگستن

 

هگزاکلرید تنگستن یک ترکیب شیمیایی حاصل از تنگستن و کلر، به شکل پودر آبی تیره می باشد که در شرایط استاندارد به صورت ماده جامد فرار وجود دارد. این ترکیب یک معرف مهم در تهیه ترکیبات تنگستن است.

 

سایر نمونه های هگزاکلریدهای خنثی شامل ReCl۶ و MoCl۶ هستند، WF۶ بسیار فرار نیز شناخته شده است. به عنوان یون d۰، تنگستن  (VI) مشتقات دیامغناطیس را تشکیل می دهد. هگزاکلراید با داشتن فاصله پیوندی W-Cl از ۲.۲۴ تا ۲.۲۶ آنگستروم، ساختار مولکولی هشت ضلعی یا اکتاهدرال خود را تشکیل می دهد.

 

خواص و مشخصات شناسایی هگزاکلرید تنگستن

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                         پودر آبی تیره فرمول شیمیایی                                                                     WCl۶
دانسیته                                                                  (g/cm۳)۳.۵۲ وزن مولکولی                                                       (g/mol) 396.61
نقطه ذوب                                                                    (۰C)275 شماره (CAS No)                                                       ۱۳۲۸۳-۰۱-۷
حلالیت در آب                                                    هیدرولیز می شود. ساختار کریستالی           رومبوهدرال (آلفا)، هگزاگونال (بتا)

 

سنتز و واکنش ها

 

هگزاکلرید تنگستن را می توان از طریق کلراسیون فلز تنگستن در یک لوله مهر و موم شده در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد تهیه کرد:

 

W + 3Cl۲ → WCl۶

 

کلرید تنگستن (VI) جامد آبی تیره در دمای اتاق است که در دماهای پایین، به رنگ قرمز شرابی در می آید. می توان با متراکم شدن سریع بخار آن، فرم قرمز رنگی از ترکیب ایجاد کرد که با گرم شدن ملایم به شکل سیاه و سفید بر می گردد.

 

این ماده به راحتی، حتی در حضور هوای مرطوب هیدرولیز می شود، و به اکسی کلریدهای نارنجی رنگ WOCl۴ و WO۲Cl۲ و در نتیجه تری اکسید تنگستن تشکیل می دهد. تنگستن هگزاکلراید در دی سولفید و تتراکلرید کربن و اکسی کلرید فسفر محلول می باشد.

 

واکنش متیلاسیون با تری متیل آلومینیوم، هگزامتیل تنگستن را فراهم می کند:

 

WCl۶ +۳Al۲(CH۳)۶ → W(CH۳)۶ + ۳Al۲(CH۳)۴Cl۲

 

تصفیه با بوتیل لیتیوم، یک ماده واکنش دهنده دارد که برای رفع اکسیژن زدایی اپوکسیدها مفید است. لیگاندهای کلرید موجود در این ترکیب می تواند توسط بسیاری از لیگاندهای آنیونی جایگزین شود.

 

کاهش WCl۶، به ترتیب کلرید تنگستن (V) و کلرید تنگستن (IV) را تولید می کند. هگزاکلرید تنگستن یک ماده اکسید کننده خورنده است و برای آزادسازی کلرید هیدروژن هیدرولیز می شود.

 

کاتالیزور نانوذرات هگزاکلرید تنگستن

 

کاتالیزور نانوذرات هگزاکلرید تنگستن

 

نانوذرات هگزاکلراید تنگستن بارگذاری شده بر روی مونتموریلونیت K-10 موجب تولید یک کاتالیزور جدید اسید جامد در سنتز آزین های متقارن و نامتقارن می شود که موضوع مقاله ای است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

 

در این مطالعه، یک تکنیک جدید برای تهیه آزین با استفاده از نانوذرات هگزاکلرید تنگستن بارگذاری شده روی خاک رس مونتموریلونیت K۱۰ به عنوان یک کاتالیزور بسیار فعال توسعه داده شده است. انواع آلدئیدها و کتون ها با استفاده از مقادیر کاتالیزوری WCl۶/Mont نانومتری، به طور موثر به آزین های مربوطه تبدیل شده اند.

 

K۱۰ به عنوان کاتالیزور اسید جامد با استفاده از روش پراکندگی جامد تهیه شده است. مزایای این کاتالیزور تکمیل سریع واکنش ها، سادگی عملکرد، کمبود آلودگی و شرایط واکنش ملایم و سبز است.