دفتر آزمایش

 

دفتر آزمایش یکی از لوازم همیشه همراه کارشناسان آزمایشگاه است و البته با توجه به نوع آزمایشگاه و آزمایش هایی که در آنجا انجام می شود محتویات دفترچه متفاوت خواهد بود، ولی اصل گزارش نویسی و ثبت اطلاعات دقیق از آزمایش ها برای انواع مختلف رشته های آزمایشگاهی یکسان است.

 

‌ثبت گزارش در دفتر آزمایش به معنی شرح و تفسیر کردن آزمایش است در عین حال گزارشی که در دفتر آزمایش ثبت می شود باید ساده نوشته شود.

 

زمانی که دفتر آزمایش، توسط شخصی مطالعه می شود باید به راحتی در کمترین زمان ممکن بتواند موضوع و نتایج بدست آمده را مشاهده نماید و طبقه بندی مطالب باید به گونه ای باشد که خواننده بتواند تصویر درستی از آزمایش انجام شده بدست بیاورد.

 

اصول کار در آزمایشگاه های یکسان است ولی تفاوت هایی در نوشتن مطالب در دفتر آزمایش، نیز وجود دارد. در یک آزمایش انسانی که نمونه های روتین خون و دیگر نمونه وارد آزمایشگاه می‌شود، نحوه وارد کردن اطلاعات و انجام آنها و اعلام نتایج به صورت دستی در دفتر با وارد کردن اطلاعات در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی متفاوت خواهد بود.

 

چگونه آزمایش ها را در دفتر آزمایش ثبت نماییم؟

 

چگونه آزمایش ها را در دفتر آزمایش ثبت نماییم؟

 

به طور مثال دفتر آزمایش را در آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی در نظر می گیریم، در ابتدا باید به صورت خلاصه تئوری مطلبی که قرار است در مورد آن آزمایشی انجام شود به صورت کاملا خلاصه و کاربردی و به صورت تیتر وار یادداشت برداری شود و مباحث مهم و فرمول های که در آن مبحث وجود دارد نوشته شود.

 

برای انجام آزمایش در آزمایشگاه باید لوازم مورد نیاز در آزمایش را به صورت لیست در دفتر وارد نمایید و آنها را برروی میز کار قراردهید. تک تک مراحل آزمایش ها در دفتر آزمایش، ثبت می گردد و نتایج هر کدام یادداشت می شود.

 

اگر مراحل آزمایش نیاز به رسم نمودار داشته باشد و مقایسه ای بین مراحل وجود داشته باشد باید در دفتر نشان داده شده و نوشته شود. تاریخ دقیق انجام هر آزمایش یادداشت می گردد و میزان دقیق موادی که در آزمایش ها استفاده شده همراه با واکنش های های موازنه شده در دفتر آزمایش یادداشت می گردد.

 

برای ثبت آزمایش ها درون دفتر باید توجه داشته باشید زمانی که مقایسه ای بین روش های گوناگون در رابطه با تولید یک ماده وجود دارد، با کمک دسته بندی درون دفتر می توانید به نتایج مطلوبی برسید.

 

نوشتن نام آزمایشگر:

 

بهتر است نام آزمایشگر نوشته شود. تمام مشخصات ضروری و فردی باید قبل از شروع آزمایش در دفتر وارد شود بهتر است شماره تلفن برای تماس در شروع آزمایش نوشته شود. در حین کار تحقیقاتی مقالات فراوانی مطالعه می‌شود و روش های آنها بررسی می گردد، بنابراین بهتر است چکیده ای مقالاتی که در رابطه با آزمایش ما انجام شده در دفتر آزمایش ثبت نمایید.

 

استفاده از دفتر آزمایش، در آزمایشگاه طبی

 

استفاده از دفتر آزمایش  در آزمایشگاه طبی

 

ممکن است در آزمایشگاه طبی کار کنید و هر روز نمونه های بسیاری از خون و غیره برای انجام آزمایش به دست شما برسد.

 

برخی از آزمایش ها دارای روش های مختلفی برای بدست آوردن نتیجه هستند و بسیاری از فعالیت ها و نتایج در سیستم ثبت می گردد ولی هر فرد آزمایش کننده ای باید یک دفتر آزمایش، برای کارهای روتین و روزمره داشته باشد و از بدو ورود نمونه آزمایشگاه مشخصات نمونه و آزمایش هایی که باید برای آن انجام شود را در دفتر خود ثبت نماید.

 

روشی که برای انجام آزمایش استفاده می شود نیز درون دفتر نوشته می شود و تاریخ انجام کار نیز ثبت می گردد در واقع هر شخصی که دفتر را مطالعه می کند می تواند به راحتی با دیدن شماره نمونه و مشخصات فرد صاحب نمونه نتایج کار را مشاهده نماید.

 

نمونه ای از یاد داشت برداری در دفتر آزمایش،

 

 

نمونه ای از یاد داشت برداری در دفتر آزمایش

 

در اینجا برای نمونه یادداشت هایی که در زمینه انجام یک آزمایش میکروبی می باشد را بیان می کنیم. اگر قرار باشد تا از یک نمونه جداسازی باکتری انجام شود یا از یک نمونه باکتری خاص جدا و یا تعیین گردد.

 

در ابتدا نمونه را آماده کرده  و زیر هود قرا می دهیم و تمام این مطالب را به صورت مرحله و با شماره گذاری و ذکر تاریخ انجام کار در دفتر آزمایش می نویسیم. استفاده از نوع محیط کشت نیز بستگی به نمونه دارد.

 

یادداشت کردن نوع نمونه:

 

باید توجه داشته باشید که با توجه به نوع نمونه باید آماده سازی بر روی نمونه برای وارد کردن به محیط کشت انجام شود. این بخش نیز وارد دفتر آزمایش می گردد یعنی نوع نمونه وارد شده به آزمایشگاه که آیا پودر است یا نمونه خون یا ماده غذایی است که برای تعیین بار میکروبی و یا تفکیک میکروب وارد آزمایشگاه شده است.

 

اگر نمونه پودر باشد روش آماده کردن آن رقیق کردن با سرم فیزیولوژی است که نسبت ترکیب ماده با سرم را در دفتر یادداشت می کنیم. روش آماده سازی ماده غذایی برای تعیین نوع باکتری متفاوت است که باید به تفکیک در دفتر آزمایش ذکر گردد.

 

مشخصات فردی که نمونه متعلق به اوست و تاریخ مراجعه به آزمایشگاه نیز ثبت می گردد. محیط کشت هایی که برای تفکیک و شناسایی باکتری ها مورد نیاز است در دفترچه یادداشت می شود و در آزمایشگاه تهیه شده و روش تهیه آن نیز در دفتر آزمایش، نوشته می شود.

 

مساله مهم روش کشت است و نگهداری نمونه ها در انکوباتور که تمام این مراحل به صورت تیتر وار در دفتر ثبت می گردد. این یک نمونه ساده از گزارش نویسی در دفترچه است که در نهایت نتایج نیز به صورت کامل وارد آن می شود.

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.