سدیم ارتووانادات

 

سدیم ارتووانادات یک ترکیب معدنی به شکل پودری سفید رنگ می باشد که به صورت دو آبه نیز وجود دارد. این ماده حاصل از اکسیانیون نمک VO۴۳ است که در آب حل می شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی سدیم ارتووانادات

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                      پودر سفید رنگ فرمول شیمیایی                                                                  Na۳VO۴
دانسیته                                                                  (g/cm۳)۲.۱۶ وزن مولکولی                                                     (g/mol) 183.908
نقطه ذوب                                                                    (۰C)858 شماره (CAS No)                                                      ۱۳۷۲۱-۳۹-۶
حلالیت در آب                                                  ( g/100 mL)22.17 ساختار کریستالی                                                    مکعبی

 

سنتز

 

سنتز اورتوانادات سدیم

 

ارتوانادات سدیم از طریق حل شدن اکسید وانادیوم (V) در محلول هیدروکسید سدیم تولید می شود:

 

V۲O۵ + ۶NaOH → ۲Na۳VO۴ + ۳H۲O

 

مانند بسیاری از اکسومتالات ها، ارتووانادت در معرض واکنش های مختلفی قرار دارد که توسط مطالعات بسیاری تجزیه و تحلیل شده است.

 

در pH بالا، VO۴۳ در تعادل با HVO۴۲ وجود دارد و در pH پایین، تراکم ایجاد می شود تا پلی اکسووانادات های مختلف تشکیل بدهد و در نهایت، دی کاوانادات تولید می گردد.

 

طیف های IR و رامان

 

 

طیف های IR و رامان

 

سدیم ارتووانادات در بیوشیمی

 

وانادات فعالیت های بیولوژیکی متنوعی از خود نشان می دهند، تا حدی به این دلیل که به عنوان تقلید ساختاری فسفات ها عمل می کند.

 

این ماده به عنوان یک مهارکننده رقابتی ATPases، آلکالین و اسید فسفاتازها و پروتئین فسفوتیروزین فسفاتازها عمل می کند و اثرات مهاری آن را می توان با رقت یا افزودن اسید Ethylenediaminetetraacetic (EDTA) تغییر داد.

 

ارتوآنادات با جوشاندن و تنظیم pH به ۱۰ ~ فعال می شود. این دکوانادات را به عنوان یک بازدارنده فعال، مونووانادات را پلیمر می کند.

 

ارتووانادات سدیم آپوپتوز – p53 را مهار می کند!

 

ارتووانادات سدیم آپوپتوز - p53 را مهار می کند!

 

مقاله ای تحت عنوان بالا در سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر شده است. سدیم وانادات فعالیت اتصال DNA به p53 را مهار می کند، اما اثرات دقیق آن بر عملکرد p53 بررسی نشده است. در این مطالعه نشان داده شده است که وانادات از طریق مکانیسم های وابسته به رونویسی و مستقل از رونویسی نسبت به سایر مهارکننده های p53، از جمله α پیفیترین (PFT) α، یک فعالیت ضد آپوپتوتیک قوی اعمال می کند.

 

در این کار، اثرات وانادات بر روی PFTα و PFTμ، یک مهار کننده آپوپتوز مستقل از رونویسی توسط p53 نیز مقایسه شده اند. وانادات پدیده های آپوپتوتیک مرتبط با p53 را در میتوکندری از جمله از دست دادن پتانسیل غشای میتوکندری، تغییر ساختاری Bax و Bak، انتقال میتوکندری p53 و تعامل p53 با Bcl-2 را مانع می شود.

 

به طور مشابه، وانادات فعالیت القاء کننده آپوپتوز یک p53 حساس به دما در میتوکندری را در ترانسفکت های پایدار سلول های SaOS-2 هدف قرار می دهد. در سنجش های حفاظت رادیویی، که به p53 متکی هستند، موش های وانادات کاملاً از دوز موثر ۸ گری و تا حدی از دوز کشنده ۱۲ گری محافظت می کنند.

 

یافته های این مطالعه نشان داد که وانادات به طور موثری آپوپتوز ناشی از p53 را توسط هر دو مسیر وابسته به رونویسی و مستقل از رونویسی دفع و پیشنهاد می کند که برای مسدود کردن آپوپتوز با واسطه p53 لازم است که از هر دو مسیر جلوگیری شود.