سولفات نقره : خواص، روش سنتز، طیف های FTIR و رامان، کاربردها

 

سولفات نقره یک ترکیب یونی است که در آبکاری نقره استفاده می شود و به عنوان یک جایگزین غیرلکه ای برای نیترات نقره می باشد. این سولفات در شرایط معمول استفاده و ذخیره سازی، پایدار است، اما با قرار گرفتن در معرض هوا یا نور تیره می شود.

 

نقره سولفات یک منبع نقره محلول در آب و اسید برای استفاده های سازگار با سولفات ها است. ترکیبات سولفات نمک ها یا استرهای اسید سولفوریک هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز تشکیل می شوند.

 

بیشتر ترکیبات سولفات فلزی برای استفاده هایی از جمله تصفیه آب به راحتی در آب حل می شوند، برخلاف فلوریدها و اکسیدهایی که تمایل به نامحلول بودن دارند. فرم های آلی فلزی در محلول های آلی محلول هستند.

 

یون های فلزی همچنین می توانند با استفاده از نانو ذرات معلق یا پوشش داده شده پراکنده شوند و با استفاده از اهداف پراکندگی و مواد تبخیر برای استفاده هایی مانند سلول های خورشیدی و سلول های سوختی رسوب کنند.

 

خواص و مشخصات شناسایی سولفات نقره

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                       پودر سفید رنگ فرمول شیمیایی                                                                Ag۲SO۴
دانسیته (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)                            (g/cm۳)۵.۴۵ وزن مولکولی                                                         (g/mol)311.79
نقطه ذوب                                                         (۰C) 652.2-660 شماره (CAS No)                                                       ۱۰۲۹۴-۲۶-۵
حلالیت در آب (در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد)                  (g/100ml)0.83 ساختار کریستالی                                             ارترومبیک، oF56

 

روش سنتز

 

سولفات نقره با افزودن اسید سولفوریک به محلول نیترات نقره تهیه می شود:

 

AgNO۳ + H۲SO۴ → AgHSO۴ + HNO۳

 

 ۲AgHSO۴ ⇌ Ag۲SO۴ + H۲SO۴

 

سنتز این ماده با یون نقره دو ظرفیتی به جای یون نقره یک ظرفیتی اولین بار در سال ۲۰۱۰ با افزودن اسید سولفوریک به فلوراید نقره (II) گزارش شده است. این ماده جامد سیاه رنگی است که در حضور اکسیژن و تشکیل پیروسولفات در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد به صورت گرمایی تجزیه می شود.

 

طیف های FTIR و رامان

 

طیف های FTIR و رامان سولفات نقره

 

الکترود پایدار

 

مقاله ای که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده است، تهیه و استفاده از یک الکترود مرجع سولفات نقره یا نقره ساده برای یک محلول آبی، که می تواند به عنوان یک گزینه در سیستم های بدون کلرید استفاده شود، گزارش کرده است.

 

الکترودها توسط اکسیداسیون گالوانواستاتیک سیم نقره در محلول سولفات تهیه می شوند. ثبات پتانسیل با زمان به عنوان تابعی از چگالی جریان و بار کلی مورد استفاده در اکسیداسیون اندازه گیری می شود.

 

پتانسیل الکترود نیز در طیف وسیعی از غلظت محلول های سولفات و کلرید اندازه گیری می شود و توضیحی در مورد ثبات مشاهده شده ارائه می شود. دامنه شرایط مطلوب، برای عملکرد صحیح الکترود بسیار مهم است. برای دسترسی به چکیده و لینک مقاله اینجا کلیک کنید.

 

سولفات نقره غیر هسته ای

 

سولفات نقره غیر هسته ای

 

اولین نمونه از خوشه ترکیبی نقره سولفات غیر هسته ای: رویکردی سبز برای سنتز کاتالیزور اسید لوئیس، عنوان مقاله ای است که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است.

 

یافتن یک چارچوب ترکیبی هسته ای بالا با ساختار و خواص جدید با یک رویکرد زیست محیطی با شرایط مطلوب یک کار واقعا چالش برانگیز است. دراین مطالعه، یک استراتژی سبز برای سنتز یک چارچوب ترکیبی معدنی – آلی جدید توصیف شده است.

 

این چارچوب شامل خوشه های سولفات نقره با ۹ یون نقره مختلف با کمترین اتصال نقره می باشد. ترکیب حاضر اولین نمونه ای از چارچوب ترکیبی سولفات نقره غیرهسته ای با یک توپولوژی جدید است.

 

این ترکیب جامد ترکیبی از سولفات نقره با ماهیت اسیدی بسیار فعال لوئیس را برای واکنش های مختلف کاتالیزوری ناهمگن مانند سیانوسیلیلاسیون، کاتالیزاسیون و استری سازی با تغییر شکل کمی و قابلیت بازیافت نشان می دهد. برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.