اکسید ساماریوم (III)

 

اکسید ساماریوم (III) یک ترکیب شیمیایی به شکل پودر سفید – زرد رنگ است. این ماده به راحتی در سطح فلز ساماریم و در شرایط مرطوب یا دمای بیش از ۱۵۰ درجه سانتیگراد و در هوای خشک تشکیل می شود. همانند فلزاتی مانند آهن، این لایه اکسید، سطح فلز را از بین می برد، زیرا فلز بیشتری را برای ادامه واکنش درگیر می کند.

 

تری اکسید ساماریم به عنوان یک منبع ساماریوم حرارتی بسیار نامحلول، کاربردهای تخصصی در صنعت شیشه، سرامیک، فسفر، لیزر و دستگاه های ترموالکتریک و غیره دارد.

 

یکی دیگر از کاربردهای اساسی ساماریوم و ترکیبات آن به عنوان کاتالیزور و معرف شیمیایی می باشد که برای کاتالیزاسیون و کمبود آب الکل های اولیه حلقوی به آلدئیدها و کتون ها موثر است.

 

خواص و مشخصات شناسایی اکسید ساماریوم (III)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                            پودر سفید – زرد رنگ فرمول شیمیایی                                                                  Sm۲O۳
دانسیته                                                               (g/cm۳)۸.۳۴۷ وزن مولکولی                                                         (g/mol)348.72
نقطه ذوب                                                                   (۰C)2335 شماره (CAS No)                                                       ۱۲۰۶۰-۵۸-۱
حلالیت در آب                                                                    نامحلول ساختار کریستالی                                                           مکعبی

 

سنتز ساماریم تری اکسید

 

اکسید ساماریوم (III) می تواند از طریق دو روش تهیه شود:

 

۱) تجزیه حرارتی کربنات ساماریوم (III)، هیدروکسید، نیترات  اگزالات یا سولفات:

 

Sm۲(CO۳)۳ → Sm۲O۳ + ۳CO۲

 

۲) با سوزاندن فلز در هوا یا اکسیژن در دمای بالاتر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد:

 

 ۴Sm + 3O۲ → ۲Sm۲O۳

 

اکسید ساماریوم (III) در اسیدهای معدنی حل می شود و پس از تبخیر و تبلور نمک تشکیل می دهد:

 

Sm۲O۳ + ۶HCl → ۲SmCl۳ + ۳H۲O

 

اکسید را می توان از طریق حرارت دادن با یک عامل احیا کننده، مانند هیدروژن یا مونوکسید کربن، در دمای بالا به ساماریوم فلزی تبدیل کرد.

 

سنتز و خصوصیات نانو ذرات اکسید ساماریوم (III) به روش هیدروترمال

 

سنتز و خصوصیات نانو ذرات اکسید ساماریوم (III) به روش هیدروترمال

 

تیتر بالا عنوان مقاله ای است که در سال ۲۰۱۱ منتشر گردیده است. امروزه نیاز به ترکیبات خاکی کمیاب با خلوص بالا در زمینه های مختلف مانند: نوری، الکترونیکی، سرامیک، هسته ای و ژئوشیمی افزایش یافته است.

 

اکسیدهای خاکی نادر نیمه رسانا با شکاف باند گسترده (REO) به طور گسترده ای در عناصر میکرو مدار نازک، دستگاه های فوتوالکتریک، سوئیچ های الکتریکی، عناصر حافظه قابل برنامه ریزی مجدد و دستگاه های نوری استفاده می شود.

 

پیشرفت های اخیر در ایجاد و توصیف اندازه خوشه های اتمی خاکی کمیاب در محدوده ۱-۱۰۰ نانومتر، اولین مراحل آزمایشی را در سنتز طیف گسترده ای از مواد جدید از ذرات را در مقیاس نانو فراهم کرده است.مواد در مقیاس نانو یا همان نانومواد بیشترین توجه را دارند زیرا دارای خواص فیزیکی و شیمیایی جدیدی هستند.

 

در این مقاله، نوید ذرات نانو اکسید ساماریم با استفاده از روش هیدروترمال و پیش سازهای ژل محلول های Sm(NO۳)۳.۶H۲O و Sm۲(C۲O۴)۳.۱۰H۲O سنتز شده است. محلول آماده شده در اتوکلاو اندود شده با تفلون قرار گرفت. زمان تصفیه هیدروترمال و ایزوترمال در دمای ۵۷۳ درجه کلوین در ۲۴ ساعت انجام شده است.

 

محصولات پس از شستشو با آب مقطر جدا شده و پس از آن در دمای ۸۰ درجه سانتیگراد خشک شده اند. مطالعه حاضر گزارشی از Sm۲O۳ به عنوان نانوذرات است که سنتز و توصیف کننده پودر مربوط به ترکیب، مورفولوژی ساختاری، نوری و سطحی می باشد.

 

کاربردهای اکسید ساماریوم (III)

 

کاربردهای اکسید ساماریوم (III)

 

این ماده در شیشه های جذب کننده نوری و مادون قرمز برای جذب اشعه مادون قرمز استفاده می شود. همچنین، از آن به عنوان جاذب نوترون در میله های کنترل راکتورهای انرژی هسته ای به کار می رود.

 

علاوه بر این، از اکسید ساماریوم می توان در تهیه سایر نمک های ساماریوم هنگام تبخیر و تبلور با حل شدن در اسیدهای معدنی استفاده کرد. این ماده با سوزاندن فلز در هوا یا اکسیژن در دمای بیش از ۱۵۰ درجه سانتیگراد یا تجزیه حرارتی کربنات ساماریم، نیترات، اگزالات یا سولفات بدست می آید.

 

بلورهای کلرید کلسیم که با ساماریوم تصفیه شده اند، در لیزرهایی استفاده شده اند که پرتوهای نوری را به اندازه کافی شدید می کنند تا فلز را بسوزانند یا از ماده پرش کنند.

 

تری اکسید ساماریم، یک جاذب اشباع برای لیزر:

 

تری اکسید ساماریم، یک جاذب اشباع برای لیزر:

 

مقاله ای که در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است، لایه نازک اکسید ساماریوم (III) را به عنوان یک جاذب اشباع برای لیزر فیبر دوپ Tm منفعل Q-switched مورد مطالعه قرار داده است.

 

در این کار، محلول مخلوط همگن پخش و خشک شده و یک لایه نازک تشکیل داده شده است. یک قطعه ۱ میلی متر در ۱ میلی متر از لایه نازک SA بین دو فرول فیبر قرار می گیرد و برای ایجاد پالس در یک حفره حلقه TDFL قرار می گیرد.

 

در حفره، عملکرد پایدار سوئیچینگ Q ایجاد شده است. میزان تغییر از ۱۷.۶۲ کیلوهرتز به ۲۹.۲۰ کیلوهرتز با تغییر قدرت پمپ از ۶۱۹ میلی وات به ۷۸۴ میلی وات تنظیم گردیده است. کمترین عرض پالس ۳.۵۴ میکرو ثانیه و بالاترین انرژی پالس ۰.۲۰ uJ در بالاترین توان پمپ حاصل شده است.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.