ساماریم (II) یدید

 

ساماریم (II) یدید یک ترکیب معدنی پرکاربرد به شکل جامد سبز رنگ می باشد که محلول های آن نیز به رنگ سبز هستند. این ماده به عنوان یک محلول برای سنتز آلی استفاده می شود، که به نام معرف کاگان نیز شناخته شده می باشد.

 

این ترکیب شیمیایی یک عامل کاهنده الکترون قوی است که در سنتزهای آلی شیمیایی استفاده می گردد. در یدید ساماریوم (II)، مراکز فلزی با هندسه هشت ضلعی یا اکتاهدرال و ساختار کئوردیناسیونی روبرو هستند.

 

خواص و مشخصات شناسایی ساماریم (II) یدید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                    جامد سبز رنگ فرمول شیمیایی                                                                  SmI۲
قابلیت اشتعال                                                                         ندارد وزن مولکولی                                                         (g/mol)404.16
نقطه ذوب                                                                     (۰C)520 شماره (CAS No)                                                      ۳۲۲۴۸-۴۳-۴

 

روش آماده سازی

 

روش آماده سازی

 

تهیه یدید ساماریوم (II) و ارزیابی کمی اثر محتوای آب، اکسیژن و پراکسید آن، روش های آماده سازی و فعال سازی فلز ساماریوم، عنوان مقاله ای است که در سال ۲۰۱۲ برای سنتز این ماده منتشر شده است.

 

یدید ساماریوم (II) یکی از مهمترین عوامل کاهش دهنده در سنتز آلی است. شیمی مصنوعی تبلیغ شده توسط SmI۲ بستگی به آماده سازی کارآمد و قابل اعتماد این معرف دارد. متأسفانه، کاربران می توانند در تهیه معرف با مشکل روبرو شوند، و این از تحقق توانایی کامل مصنوعی این ماده جلوگیری کرده است.

 

برای تهیه روش های عمومی و قابل اعتماد، برای شیمیدان های، ارزیابی منظمی از عوامل دخیل در سنتز این ماده انجام داده اند. مطالعات تایید کرده اند که ساماریم دی یدی یک معرف کاربر پسند است. عواملی مانند آب، اکسیژن و محتوای پراکسید در THF تأثیر کمی در سنتز آن دارند.

 

علاوه بر این، برای تهیه SmI۲ استفاده از تجهیزات مخصوص glovebox یا تکنیک های Schlenk لازم نیست. با این حال، مطالعات نشان داده اند که کیفیت فلز ساماریوم یک عامل مهم است و استفاده از فلز با کیفیت پایین، علت اصلی عدم موفقیت آماده سازی این معرف است.

 

بر این اساس، در این مطالعه، یک روش ساده برای فعال سازی فلز ساماریوم “غیرفعال” گزارش داده شده است و کاربرد گسترده این پروتکل را از طریق کاهش انتقال الکترون طیف وسیعی از بسترها با استفاده از ساماریم (II) یدید تهیه شده از فلز “غیرفعال” نشان داده شده است. همچنین تحقیق در مورد پایداری محلول های SmI۲ و ارزیابی محلول های تجاری موجود در بازار نیز در این مقاله گزارش شده است.

 

کاربردهای ساماریم (II) یدید

 

واکنش های تلاقی متقابل:

 

 

ساماریم (II) یدید و کاربرد آن

 

از زمان معرفی دی یدید ساماریم به سنتز آلی در سال ۱۹۷۷ توسط کاگان، این ماده به عنوان یکی از پرکاربردترین معرف های انتقال تک الکترون موجود در آزمایشگاه می باشد. است. تحولات ایجاد شده توسط SmI۲ در شرایط واکنش کاربرپسند و عملیاتی ساده انجام می شوند.

 

از نکات قابل توجه، توانایی دی آمید ساماریوم برای کار کردن از طریق مسیرهای احیاکننده یک یا دو الکترون است، که اغلب با کنترل خوب ساختار و استریوشیمی و ارائه نتایج واکنش مکمل سایر گیرنده ها در فرآیندهای واسطه ای این معرف انجام می شود.

 

این مقاله که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است. در تصویر بالا، می توانید شماتیک واکنش هایی که از طریق مکانیزم های تک الکترون و همچنین دو الکترون پیش می روند را مشاهده نمایید.

 

واکنش های کاتالیستی یدید ساماریوم (II):

 

 

واکنش های کاتالیستی

 

تیتر بالا، عنوان مقاله ای است که در سال ۱۹۹۷ در رابطه با کاربرد کاتالیزوری ساماریم دی یدید منتشر شده است که شما عزیزان می توانید با کلیک بر اینجا به لینک آن دسترسی داشته باشید. چکیده تصویری این پژوهش را در شکل بالا می بینید.

 

سیستمی برای بازسازی درجا SmI۲ از SmI۳ شرح داده شده است که اجازه می دهد تا کون سازی به γ- لاکتون، رفع اکسیژن زدایی اکسیران ها به الفین ها و π-چرخه سازی رادیکال با ۱۰ درصد مول ساماریم (II) یدید انجام شود.

 

محلول های ساماریم (II) یدید در سنتزهای آلی:

 

 

محلول های ساماریم (II) یدید در سنتزهای آلی

 

محلول های ساماریم (II) یدید

 

محلول های ساماریم (II) یدید در سنتزهای آلی

 

 سنتزهای آلی

 

کاربرد این ماده و محلول های آن در سنتزهای آلی، از مهمترین فواید آن می باشد. در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۳ انجام شده است، روش تهیه محلول ساماریم (II) یدید و بررسی واکنش ها و تشکیل کمپلکس های آلی مورد بررسی قرار گرفته است که در تصاویر بالا شماتیک آنها به صورت خلاصه آورده شده است.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.