کلرید ساماریوم (III)

 

کلرید ساماریوم (III) که با نام تری کلرید ساماریوم نیز شناخته می شود، یک ترکیب معدنی از ساماریوم و کلرید است که به شکل یک نمک زرد کم رنگ وجود دارد و به سرعت آب را جذب می کند و یک هگزاهیدرات، SmCl۳.۶H۲O ایجاد می کند.

 

تری کلرید ساماریم کاربردهای کمی دارد اما در آزمایشگاه ها برای تحقیق در مورد ترکیبات جدید ساماریوم استفاده می شود. مانند چندین کلرید مرتبط با لانتانیدها و اکتینیدها، SmCl۳ در نقش UCl۳ متبلور می شود. مراکز +Sm۳، مکان های منشوری مثلثی را با لیگاندهای کلرید اضافی که سه وجه مربع را پر می کنند، اشغال می کنند.

 

خواص و مشخصات شناسایی کلرید ساماریوم (III)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                 جامد زرد کمرنگ فرمول شیمیایی                                                                  SmCl۳
دانسیته                                                                 (g/cm۳)۴.۴۶ وزن مولکولی                                                         (g/mol)256.76
نقطه ذوب                                                                     (۰C)682 شماره (CAS No)                                                       ۱۰۳۶۱-۸۲-۷
حلالیت در آب ۹۲.۴g/100 mL                                              (۱۰ °C) ساختار کریستالی                                             هگزاگونال، hP8

 

سنتز و واکنش ها

 

ساماریم تری کلراید توسط مسیر “کلرید آمونیوم” تهیه می شود که شامل سنتز اولیه  [SmCl۵]NH۴]۲] است. این ماده را می توان از مواد اولیه معمول در دمای واکنش ۲۳۰ درجه سانتیگراد و از اکسید ساماریوم تهیه کرد:

 

 ۱۰NH۴Cl + Sm۲O۳ → ۲(NH۴)۲[SmCl۵] + ۶NH۳ + ۳H۲O

 

سپس پنتاکلراید تا ۳۵۰-۴۰۰ درجه سانتیگراد گرم می شود و منجر به تکامل کلرید آمونیوم و باقی مانده تری کلرید بی آب می شود:

 

NH۴]۲[SmCl۵] → ۲NH۴Cl + SmCl۳]

 

همچنین می توان از فلز ساماریوم و اسید کلریدریک نیز کلرید ساماریوم (III) تهیه کرد:

 

 ۲Sm + 6HCl → ۲SmCl۳ + ۳H۲

 

محلول های آبی آن را نیز می توان با محلول سمیماریم فلزی یا کربنات ساماریوم در اسید کلریدریک تهیه کرد. کلرید ساماریوم (III) یک اسید لوئیس نسبتاً قوی است که طبق HSAB جزء دسته مواد “سخت” درجه بندی می شود. برای تهیه تری فلوئورید ساماریوم می توان از محلول های آبی کلرید ساماریوم استفاده کرد:

 

SmCl۳ + ۳KF → SmF۳ + ۳KCl

 

سنتز کلرید ساماریوم (III) خشک از Sm۲O۳

 

سنتز کلرید ساماریوم (III) خشک از Sm2O3

 

یک روش سنتز تری کلرید ساماریم و بررسی پیامدهای مربوط به کپسوله شدن ترکیبات ساماریوم در نانولوله های کربنی، عنوان مقاله ای است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است.

 

ساماریوم یک فلز خاکی کمیاب است که چندین کاربرد در علم مواد دارد. این ماده در شیمی آلی به عنوان یک عامل کاهنده مورد استفاده قرار می گیرد و محموله فعال موجود در لکسیدرونام ساماریوم -۱۵۳ است، دارویی که برای درمان تسکینی متاستازهای استخوانی استفاده می شود.

 

اخیراً، کپسول سازی ترکیبات ساماریوم مانند تری کلرید ساماریوم در حفره های نانولوله های کربنی، علاقه به تولید نسل بعدی داروهای رادیودارو را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر، مسیرهای مختلفی را برای تهیه کپسوله مواد مبتنی بر ساماریوم در نانولوله های کربنی تک جداره بررسی شده است.

 

کلرید ساماریوم (III) خشک، با وجود اینکه بسیار رطوبت زا است، اما به عنوان یک کاندیدای عالی برای دستیابی به بازده پرشدن بالا حفره ها مطرح می شود و یک پروتکل ارائه می شده که اجازه می دهد این ماده از اکسید ساماریوم (III) به روش سریع و ساده سنتز شود. پراش اشعه ایکس سینکرترون، تبلور و خلوص SmCl۳ سنتز شده را تأیید می کند.

 

در این کار یک روش ساده، سریع و اقتصادی گزارششده که اجازه می دهد تا کلرید ساماریوم (III) بدون آب تولید گردد، که می تواند داخل حفره های نانولوله های کربنی با عملکرد بالا پر شود، و دارای کارایی هایی در زمینه زیست پزشکی باشد. چکیده گرافیکی را در تصویر بالا مشاهده می کنید.

 

طیف ATR-IR ساماریم تری کلراید

 

طیف ATR-IR ساماریم تری کلراید

 

کاربردهای کلرید ساماریوم (III)

 

از کلرید ساماریم (III) برای تهیه فلز ساماریوم استفاده می شود که کاربردهای مختلفی دارد، به ویژه در تولید آهنرباهای قوی و دائمی بسیار پرکاربرد می باشد. SmCl۳ بدون آب، با کلرید سدیم یا کلرید کلسیم مخلوط می شود تا یک مخلوط یوتکتیک در نقطه ذوب کم ایجاد کند. الکترولیز محلول نمک مذاب این ماده باعث تشکیل فلز آزاد می شود.

 

در آزمایشگاه های تحقیقاتی، کلرید ساماریوم (III) می تواند به عنوان نقطه شروع تهیه سایر نمک های ساماریم استفاده گردد. از کلرید بی آب برای تهیه ترکیبات اجزای فلزی ساماریوم مانند کمپلکس های بیس (پنتامتیل سیکلوپنتادینیل) آلکیل ساماریم (III) استفاده می شود.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.