اکسید رودیم (III)

 

اکسید رودیم (III) یک ترکیب معدنی به شکل جامد خاکستری رنگ و بدون بو می باشد که در حلال های معمولی محلول نیست. این ماده یک منبع ردیم بسیار گرم ناپایدار حرارتی است که در صنعت شیشه، نوری و سرامیک مناسب است. اکسید رودیم دارای خواص کاتالیزوری است و ترکیبات آن رسانای برق نیستند.

 

آنها ترکیباتی هستند که حداقل حاوی یک آنیون اکسیژن و یک کاتیون فلزی هستند و به طور معمول در محلول های آبی (آب) نامحلول و بسیار پایدار هستند و در ساختارهای سرامیکی مانند تولید کاسه های سفالی تا الکترونیک پیشرفته و در تولید مواد با وزن سبک در هوا و فضا و کاربردهای الکتروشیمیایی مانند سلول های سوختی که در آنها رسانایی یونی دارند، مفید هستند.

 

ترکیبات اکسید فلزی آنیدریدهای بازی هستند و بنابراین می توانند از طریق با واکنش اسیدها و با عوامل احیا کننده قوی در واکنش های اکسیداسیون نقش داشته باشند. Rh۲O۳ به دو شکل عمده یافت شده است، شکل شش ضلعی آن ساختار کوراندوم را قبول می کند و با حرارت دادن بالاتر از ۷۵۰ درجه سانتیگراد به یک ساختار ارتورومبیک تبدیل می شود.

 

خواص و مشخصات شناسایی اکسید رودیم (III)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                         پودر خاکستری فرمول شیمیایی                                                                  Rh۲O۳
دانسیته                                                                      (g/cm۳)۸.۲۰ وزن مولکولی                                                       (g/mol) 253.809
نقطه ذوب (تخریب ساختار)                                                     (۰C)1100 شماره (CAS No)                                                       ۱۲۰۳۶-۳۵-۰
حلالیت در آب                                                                      نامحلول ساختار کریستالی                                                         هگزاگونال

 

لایه های نازک اکسید رودیم به عنوان یک سیستم الکتروکرومیک دو رنگ سریع رفتار می کنند: تغییرات زرد برگشت پذیر به سبز تیره ↔ قهوه ای بنفش در محلول های KOH با اعمال ولتاژ ۰.۱ ولت بدست می آیند.

 

فیلم های اکسید رودیم مانند اکسید قلع ایندیم (ITO) شفاف و رسانا هستند، به صورت الکترود شفاف رایج، اما Rh۲O۳ دارای عملکرد (eV) 0.2 کمتر از ITO است. در نتیجه، رسوب اکسید رودیم بر روی ITO باعث بهبود تزریق حامل از ITO و در نتیجه بهبود خصوصیات الکتریکی دیودهای ساطع کننده نور آلی می شود.

 

مقاله ای در سال ۱۹۸۲ برای بررسی خواص الکتریکی و مغناطیسی اکسید رودیم منتشر شده است. در این مطالعه، اکسید رودیم با ساختاری اورترمبیک متبلور می شود و از نظر مغناطیسی پائولی است. رفتار الکتریکی آن با انرژی فعال سازی کمی مشخص می شود و ضریب Seebeck بیانگر هدایت نوع p است. این اکسید ممکن است به عنوان یک ترکیبنیمه فلزی در نظر گرفته شود.

 

تولید رودیم اکسید

 

تولید رودیم اکسید

 

اکسید رودیم را می توان از طریق چندین مسیر تولید کرد:

 

۱) تصفیه RhCl۳ با اکسیژن در دماهای بالا.

 

۲) پودر فلز Rh با سولفات هیدروژن پتاسیم ذوب می شود و افزودن هیدروکسید سدیم منجر به اکسید ردیم هیدراته می شود که با گرم شدن به Rh۲O۳ تبدیل می شود.

 

۳) با قرار دادن لایه Rh در پلاسمای اکسیژن می توان لایه های نازک اکسید رودیم را تولید کرد. از طریق حرارت دادن فلز رودیم در هوا حاصل می شود:

 

۴Rh + 3O۲ → ۲Rh۲O۳

 

۴) نانوذرات این ماده را می توان با سنتز هیدروترمال تولید کرد.

 

۵) رودیم اکسید می تواند با احتراق نیترات رودیم  Rh(NO۳)۳ تهیه شود.

 

۶) تصفیه اکسید با مواد قلیایی، ابتدا رسوبی زرد از پنتاهیدرات، Rh۲O۳•۵H۲O، به صورت محلول در اسید و باز اضافی تشکیل می دهد. در قلیایی اضافی، رسوب سیاه تری هیدرات، Rh۲O۳•۳H۲O بدست می آید که در اسیدها محلول نیست.

 

کاربرد کاتالیزوری رودیم (III) اکسید

 

کاربرد کاتالیزوری رودیم (III) اکسید

 

اکسیدهای رودیم کاتالیزورهای هیدروفورمیلاسیون آلکن ها، تولید N۲O از NO وهیدروژناسیون مونوکسید کربن هستند که در مبدل های کاتالیزوری خودرو استفاده می شوند.

 

این ماده همچنین به عنوان یک کاتالیزور صنعتی در ساخت واسطه های شیمیایی مانند اکسو-الکل ها و همچنین اسید نیتریک و اسید اتانوئیک (استیک) استفاده می شود. این ماده همچنین مورد توجه تحقیقات جدید بر روی الکترود خاز، حافظه دسترسی تصادفی پویا (DRAM) و حافظه دسترسی تصادفی غیر فرار (FeRAM) است.

 

اکسید رودیم ناسازگار با حلال های آلی، HCl ،H۲SO۴  NH۳ و رطوبت در طبیعت می باشد. این ماده برای ساخت فلز رودیم و نمک های مختلف آن نیز استفاده می شود.

 

نانوذرات اکسید رودیم (III)،

 

نانوذرات اکسید رودیم (III)

 

مطالعه مورفولوژی سطح، فیتوشیمیایی و ساختاری خصوصیات نانوذرات اکسید رودیم (III) در سال ۲۰۱۵ توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا مورد مطالعه قرار گرفته است که به صورت مقاله ای منتشر شده است که می توانید با کلیک بر اینجا به متن کامل آن دسترسیی داشته باشید.

 

در این پروژه، نانوذرات اکسید رودیم (III)  در اندازه های مختلف با استفاده از امواج مافوق صوت و با اضافه کردن غلظت های مختلف اسید لینولئیک به عنوان عامل محدود کننده سنتز شده اند. با استفاده از روش های XRD، و شیمیایی خصوصیات نمونه های تولید شده مورد بررسی قرار گرفته و میانگین اندازه ذرات توسط معادله Debye-Scherer محاسبه شده اند.

 

خصوصیات فیتوشیمیایی نانوذرات تولید شده، توسط طیف سنجی مادون قرمز ATR-FTIR مورد بررسی قرار گرفته است. مورفولوژی سطح این ساختارها نشان می دهد که نانوذرات  اکسید رودیم (III) به شکل کروی تشکیل می شوند. شبیه سازی مورفولوژی سطح نیز مورد مطالعه قرار گرفته است مه در تصویر بالا، شماتیک آن را می بینید.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.