استات رودیم (II)

 

استات رودیم (II) یک ترکیب کئوردیناسیونی در شیمی مواد می باشد که به شکل پودر سبز تیره وجود دارد. این ماده در حلال های قطبی از جمله آب کمی محلول است و به عنوان کاتالیزوری برای سیکلوپروپناسیون آلکن ها استفاده می شود.

 

مثال بالا یکی از کاربردهای گسترده این ماده در یک مجموعه کربوکسیلات فلز گذار است. ساختار رودیم (II) استات دارای یک جفت اتم رودیم است که هرکدام دارای هندسه مولکولی هشت وجهی هستند، که توسط چهار اتم اکسیژن استات، آب و یک پیوند Rh-Rh به طول ۲.۳۹ آنگستروم تعریف شده است.

 

ترکیب اضافی آب موجود در ساختار قابل تبادل است و انواع دیگر بازهای لوئیس به موقعیت های محوری متصل می شوند. استات مس (II) و استات کروم (II) ساختارهای مشابهی با ساختمان مولکولی این ماده دارند.

 

خواص و مشخصات شناسایی استات رودیم (II)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                        پودر سبز تیره فرمول شیمیایی                                                              C۸H۱۲O۸Rh۲
دانسیته                                                                     (g/cm۳)۱.۱۲۶ وزن مولکولی                                                        (g/mol) 441.99
نقطه ذوب                                                               بیستر از  (۰C)100 شماره (CAS No)                                                       ۱۵۹۵۶-۲۸-۲
حلالیت در آب                                                                     محلول ساختار کریستالی                                                مونوکلینیک

 

کاربردهای شیمیایی

 

استفاده از استات رودیم (II) در سنتز آلی توسط Teyssie و همکارانش آغاز شد. طیف گسترده ای از واکنش ها از جمله در انواع پیوندها و سیکلوپروپناسیون آلکن ها و سیستم های معطر را می توان نام برد.

 

دیمر استات رودیم (II)، در مقایسه با استات مس (II)، و ریبونوکلئوزیدها و دی اکسینوکلئوزیدها واکنش پذیرتر و مفیدتر است زیرا بسیار خوب در محلول آبی حل می شود در حالی که استات مس (II) فقط در محلول غیر آبی حل می شود.

 

واکنش های کاتالیزوری انتخاب شده:

 

ساختار استات رودیم 2

 

در اینجا یک سری از واکنش های کاتالیزوری استات رودیم (II) آآورده شده اند. این ماده به عنوان یک ماده کاتالیستی برای شمکل گیری پیوندهای C-H و X-H (X = N ، S ، O) استفاده می شود.

 

۱) سیکلوپروپاناسیون

 

سیکلوپروپاناسیون

از طریق تجزیه ترکیبات دیازوکربنیل، واکنش های سیکلوپروپاناسیون درون و بین مولکولی رخ می دهد.

 

۲) سیکلودیتون آروماتیک

 

استات رودیم هم سیکلودایشن دو جزء و هم سه بار ۱،۳ دو قطبی سیکلود را کاتالیز می کند.

 

۳) تشکیل C – H

 

تشکیل C – H

درج C-H بین مولکولی و مولکولی regioselective بین مولکولی-کاتالیز شده Rh (II) در پیوندهای C-H آلیفاتیک و آروماتیک یک روش مفید برای سنتز طیف متنوعی از ترکیبات آلی است.

 

۴) اکسیداسیون الکل ها

 

اکسیداسیون الکل ها

 

الکل های آلیلیک و بنزیلیک با استفاده از هیدروپراکسید ترت بوتیل در مقادیر استوکیومتری و Rh۲(OAc)۴ به عنوان کاتالیزور در دی کلرومتان در دمای محیط به ترکیبات کربونیل مربوطه اکسید شدند.

 

۵) پیوند X – H (X = N، S، O)

 

پیوند X – H (X = N، S، O)

 

کاربنوئید Rh (II) با آمین ها، الکل ها یا تیول ها واکنش نشان می دهد تا محصول یک پیوند داخل یا بین مولکولی پیوند X-H (X = N ، S ، O) از طریق تشکیل یک واسطه یلید را بدست آورد.

 

طیف های FTIR و رامان استات رودیم (II)

 

طیف های FTIR و رامان استات رودیم (II)

 

روش سنتز و خواص استات رودیم (II) و برخی از ترکیبات اضافی آن، در مقاله ای که در سال ۱۹۶۳ میلادی منتشر شده است مورد بررسی قرار گرفته است که شما عزیزان می توانید با کلیک بر اینجا به لینک آن دسترسی داشته باشید.

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.