رنیوم تری کلرید

 

رنیوم تری کلرید ترکیبی به شکل جامد قرمز تیره می باشد که در حلال های معمولی محلول نیست. این ترکیب به عنوان نمونه اولیه یک ترکیب خوشه ای با پیوندهای فلز در تاریخ شیمی معدنی از اهمیت برخوردار می باشد.

 

این ماده به عنوان جزء اولیه برای سنتز سایر کمپلکس های رنیوم و همچنین برای سنتز ترکیبات بنزن فلزی پرکیلیل شده، که به عنوان مخازن الکترون عمل می کنند، استفاده می شود. Ereztech این محصول را در حجم کم و عمده تولید و عرضه می کند. آمپول شیشه ای، بطری یا آمپول فلزی یا حباب برای بسته بندی این ماده موجود هستند.

 

خواص و مشخصات شناسایی رنیوم تری کلرید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                      جامد قرمز تیره فرمول شیمیایی                                                                      ReCl۳
دانسیته                                                                      (kg/m۳)۴۸۰۰ وزن مولکولی                                                          (g/mol)292.57
نقطه جوش (تخریب ساختار)                                                   (۰C)500 شماره (CAS No)                                                      ۱۳۵۶۹-۶۳-۶
حلالیت در آب                                  هیدرولیز به فرم Re۲O۳.xH۲O ساختار کریستالی                                       رومبوهدرال hR72

 

همانطور که توسط کریستالوگرافی اشعه ایکس نشان داده شده است، رونیوم تری کلراید شامل زیر واحد Re۳Cl۱۲ است که سه لینک کلرید را با خوشه های مجاور به اشتراک می گذارد.

 

شبکه بهم پیوسته خوشه ها، صفحاتی را تشکیل می دهد. در اطراف هر مرکز Re هفت لیگاند، چهار پل کلرید، یک کلرید انتهایی و دو پیوند Re-Re وجود دارد. خوشه Re۳Cl۱۲ درون ساختار ReCl۳، با یک فضای کروی شکل کئوردیناسیونی کامل در اطراف هر کلر نشان داده شده است. گرمای اکسیداسیون با توجه به معادله زیر ارزیابی می شود:

 

۱/۳Re۳Cl۹ + ۴OH + ۲OCl → ReO۴ + ۲H۲O + 5Cl

 

آنتالپی این فرآیند(kcal/mol) 190.7 ± ۰.۲ می باشد.

 

آماده سازی و واکنش ها

 

آماده سازی و واکنش ها تری کلرید رنیوم

 

این ترکیب در سال ۱۹۳۲میلادی کشف شده است، اگرچه ساختار آن هنوط تعیین نشده بوده است. رنیوم تری کلرید از طریق تجزیه حرارتی پنتاکلرید رنیوم یا اسید هگزاکلورورنیک (IV) به طور کارآمد تهیه می شود:

 

۳ReCl۵ → Re۳Cl۹ + ۳Cl۲

 

اگر این نمونه در خلاء ۵۰۰ درجه سانتیگراد تصفیه شود، ماده حاصل نسبتاً غیرفعال است، اما تا حدی روش هیدراته می تواند از نظر مصنوعی مفیدتر باشد. سایر روش های مصنوعی شامل تصفیه رنیوم با سولفوریل کلراید است، این فرآیند گاهی اوقات با افزودن کلرید آلومینیوم انجام می شود. همچنین با گرم کردن Re۲(O۲CCH۳)۴Cl۲ تحت HCl نیز بدست می آید:

 

۳/۲Re۲(O۲CCH۳)۴Cl۲ + ۶HCl → Re۳Cl۹ + ۶HO۲CCH۳

 

واکنش تری و پنتاکلریدها باعث تولید تترا کلرید رنیوم می شود:

 

 ۳ReCl۵ + Re۳Cl۹ → ۶ReCl۴

 

سنتز و ساختارهای بلوری اشعه X از خوشه های جدید کلرژنیم تری کلرید رنیوم، عنوان مقاله ای است که در سال ۱۹۹۸ میلادی منتشر شده است. بر اساس این مطالعه، ترکیب اضافی استون Re۳Cl۹ در محلول استون در دمای اتاق با کالکوژنیدهای تترابوتیل آمونیوم واکنش می دهد.

 

در ساختارهای تعیین شده از نظر کریستالوگرافی این ترکیبات، مثلث اتم های رنیوم توسط اتم های کلاکوژن منفرد پوشیده شده و آنیون هایی با تقارن نزدیک C۳v تشکیل می دهند.

 

تبخیر کلرید رنیوم (III)

 

تبخیر کلرید رنیوم (III)

 

تبخیر این ماده و تشکیل بخار در سیستم شامل کلرید آلومینیوم (III)  و کلرید رنیوم (III) عنوان مقاله ای می باشد که در سال ۲۰۰۱ میلادی منتشر شده است. بخارات رنگی در طی دمای تا ۸۲۵ درجه کلوین رخ می دهد که به روش اسپکتروفتومتری بررسی شده است.

 

داده های بدست آمده برای تعیین فشار بخار کلرید رنیوم جامد (III) در محدوده دما ۶۷۵-۸۲۵ درجه کلوین و همچنین برای ایجاد عملکردهای ترمودینامیکی تبخیر از حالت جامد رنیوم تری کلرید مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

وجود یک خوشه Re۳ را می توان از طیف Raman برای حالت گازی Re۳Cl۹ و مجموعه بخار Re-Al-Cl تشکیل شده در سیستم باینری استنباط کرد. باندهای رامان برای ارتعاشات کششی Re-Re در ۲۶۰ سانتی متر و برای Re۳Cl۹ گازی در ۲۶۴ سانتی متر برای مجموعه بخار Re-Al-Cl مشاهده شده اند.

 

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.