کلرید پلاتین (II)

 

کلرید پلاتین (II) یک ترکیب کئوردیناسیونی و به شکل کریستال های سبز زیتونی یا قهوه ای وجود دارد که از پلاتین (II) متصل به دو اتم کلر تشکیل شده است. این ماده به عنوان معرف و کاتالیزور در صنایع نقش دارد.

 

دی کلرید پلاتین یک پیش ماده مهمی است که در تهیه سایر ترکیبات پلاتینی استفاده می شود. این ماده به دو شکل کریستالی وجود دارد، اما خصوصیات اصلی آن تا حدودی مشابه و به صورت قهوه ای تیره، نامحلول در آب، دیامغناطیس و بی بو می باشد.

 

پلاتین کلراید یک منبع عالی پلاتین محلول در آب برای استفاده های سازگار با کلریدها است. ترکیبات کلرید می توانند الکتریسیته را هنگام ذوب یا حل شدن در آب هدایت کنند. مواد کلرید را می توان از طریق الکترولیز به گاز کلر و فلز تجزیه کرد.

 

این ترکیبات از طریق فرآیندهای مختلف کلرزنی ایجاد می شوند که به موجب آن حداقل یک آنیون کلر (Cl) به صورت کووالانسی به فلز یا کاتیون مربوطه پیوند می خورد. خلوص فوق العاده بالا و فرمولاسیون اختصاصی را نیز می توان تهیه کرد.

 

یون کلرید تعادل مایعات و سطح pH را در سیستم های متابولیکی کنترل می کند. آنها می توانند ترکیبات غیر آلی یا آلی تشکیل دهند. کلرید پلاتین (II) محلول در آمونیاک، اسید کلریدریک، آب، الکل و اتر می باشد.

 

خواص و مشخصات شناسایی کلرید پلاتین (II)

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                       جامد قهوه ای رنگ فرمول شیمیایی                                                                         PtCl۲
دانسیته                                                                       (g/cm۳)۶.۰۵ وزن مولکولی                                                         (g/mol)265.99
نقطه ذوب                                                                          (۰C)581 شماره (CAS No)                                                       ۱۰۰۲۵-۶۵-۷
حلالیت در آب                                                                        محلول ساختار کریستالی                                                         هگزاگونال

 

سنتز دی کلرید پلاتین

 

β-PtCl۲ از طریق حرارت دادن اسید کلروپلاتینیک تا ۳۵۰ درجه سانتیگراد در هوا تهیه می شود:

 

H۲PtCl۶ → PtCl۲ + Cl۲ + ۲HCl

 

این روش از آنجائیکه اسید کلروپلاتینیک به راحتی از فلز پلاتین تولید می شود راحت است. محلول های آبی H۲PtCl۶ نیز می تواند با نمک های هیدرازینیم کاهش یابد، اما این روش کار سخت تری نسبت به مسیر حرارتی کر و شوایزر است.

 

اگرچه هنگام تماس فلز پلاتین با گاز کلر داغ، PtCl۲ باید تشکیل شود، اما این فرآیند از طریق کلرزنی بیش از حد برای PtCl۴ بازدهی ندارد. برزلیوس و بعدا وهلر و استرایچر نشان دادند که با گرم شدن تا ۴۵۰ درجه سانتیگراد، این ترکیب Pt (IV) به مشتق Pt (II) تجزیه می شود:

 

PtCl۴ → PtCl۲ + Cl۲

 

تحولاتی از این دست توسط آنتروپی، انرژی آزاد حاصل از آزاد شدن یک محصول گازی از یک ماده جامد “هدایت می شود”. با گرم شدن تا دمای بالاتر، PtCl۲ کلر بیشتری آزاد می کند تا Pt فلزی تشکیل بدهد. این تبدیل اساس روش اندازه گیری وزن خلوص محصول PtCl۲ است.

 

کاربردهای کلرید پلاتین (II)

 

کاربردهای کلرید پلاتین (II)

 

از این ماده به عنوان کاتالیزور برای انواع واکنش های پیوند C-C، پیوند C-O و پیوند C-N استفاده می شود و همچنین به عنوان پیش ماده برای تهیه سایر ترکیبات پلاتین مانند سیس پلاتین و دی کلرو (سیکلوکتا-۱،۵-دیین) پلاتین (II) عمل می کند. دی کلرید پلاتین یک داروی شیمی درمانی شناخته شده است.

 

اکثر واکنش های PtCl۲ از طریق تصفیه با لیگاند (L) برای بدست آوردن مشتقات مولکولی ادامه می یابد. این تحولات مستلزم دفع پلیمر از طریق شکاف پیوندهای Pt-Cl-Pt است:

 

PtCl۲ + ۲ L → PtCl۲L۲

 

بعضی اوقات، چنین واکنش هایی می تواند فریبنده باشد. علاوه بر این آمونیاک در ابتدا “PtCl۲(NH۳)۲” تشکیل می دهد،اما این در واقع ماده نمک سبز مگنوس [Pt(NH۳)۴][PtCl۴]  است.

 

از میان بسیاری از این کمپلکس هایی که توصیف شده اند، موارد زیر به روشنی بیان می شود:

 

– K۲PtCl۴ صورتی، یک مشتق محلول در آب است که به طور گسترده ای استفاده می شود.

–  cis-PtCl۲(NH۳)۲ بی رنگ ، معروف به سیس پلاتین

cis-PtCl۲(P(C۶H۵)۳)۲ بی رنگ، یک گونه متداول، به راحتی متبلور می شود که به طور گسترده ای به عنوان پیش ماده کمپلکس های دیگر از نوع PtX(Cl)(P(C۶H۵)۳)۲ (X = H, CH۳, etc.)

trans-PtCl۲(P(C۶H۵)۳)۲ زرد رنگ، یک نسبت قابل اشتعال از cis– isomer

–  dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II) (Pt(cod)Cl۲)  بی رنگ، یک ترکیب “محلول در ارگانیک” حاوی یک لیگاند آلی حساس است.

چندین مورد از این ترکیبات در تجزیه همگن در خدمت سنتز آلی یا به عنوان داروهای ضد سرطان مورد توجه هستند.

 

قدرت ضد سرطانی

 

قدرت ضد سرطانی

 

کمپلکس های پلاتین (II) حاوی آنیون کلرید و کربوکسیلات کلاته به عنوان گروه های ترک کننده، عنوان مقاله ای می باشد که در سال ۲۰۱۳ منتشر شده است که چکیده تصویری این مطالعه را در تصویر بالا مشاهده می نمایید.

 

در این مقاله سه کمپلکس پلاتین با هر دو آنیون کلرید و یک کربوکسیلات کلاته به عنوان گروه های ترکیبی سنتز و به صورت طیفی مشخص شده اند. سمیت سلولی آزمایشگاهی کمپلکس های ۱-۳ در برابر سلول های توموری A549 ، HCT-116 ، MCF-7 و HepG-2 انسان مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

نتایج نشان داده است که تمام ترکیبات سمیت سلولی موثری را در برابر رده های سلولی آزمایش شده، تقریباً قابل مقایسه با سیس پلاتین و اگزالی پلاتین به نمایش گذاشته اند.

 

قابل ذکر است، فعالیت کمپلکس ۲ حدود ۲ برابر بهتر از اگزالی پلاتین در برابر رده سلول HCT-116 بوده است. تجزیه و تحلیل فلوسیتومتری نشان داده که این کمپلکس ها از طریق یک مسیر آپوپتوتیک باعث مرگ سلول های توموری می شوند.

 

اتصال DNA:

 

خصوصیات اتصال DNA ترکیبات پایه پلاتین نیز توسط الکتروفورز ژل آگارز مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسی های سینتیکی نشان داده است که آنیون کلرید به سرعت از اتم Pt دور می شود، در حالی که حلقه پنج و یا شش عضوی تشکیل شده توسط کئوردیناسی اهدا کنندگان N ، O و یون فلزی با پارگی یک پیوند O–Pt کمی آهسته تر باز می شود ، که به ما کمک می کند مکانیسم عملکرد کمپلکس های تازه سنتز شده با مولکول های زیستی را بیشتر درک کنیم. علاوه بر این، ثابت های سرعت واکنش کمپلکس های ۱-۳ تقریباً یکسان بوده اند.

 

آیا کلرید پلاتین (II) خطرناک است؟

 

آیا کلرید پلاتین (II) خطرناک است؟

 

این ماده، ناسازگار با اکسید کننده های قوی می باشد. تماس مستقیم با این ترکیب شیمیایی منجر به سوختگی شدید پوست و آسیب به چشمان می شود و حتی ممکن است باعث یک واکنش حساسیت پوستی شود. در صورت استنشاق این ماده، علائم آلرژی، آسم یا مشکلات تنفسی ایجاد می گردد.

 

بعد از تماس با کلرید پلاتین (II) ، سریع دست هایتان را بشویید و دقت کنید که با لباس آلوده از محل کار خارج نشوید. لازم است از دستکش و لباس محافظ،محافظ چشم یا صورت استفاده نمایید.

 

در صورت تهویه نامناسب از محافظ تنفسی استفاده کنید. اگر این ماده با چشم یا صورت شما برخورد کرد، ابتدا برای مدت چند دقیقه و با احتیاط با آب بشویید، شستشو را ادامه دهید. بلافاصله با یک مرکز مسمومیت یا پزشک تماس بگیرید.

 

جهت جستجوی محصولات شیمیایی اینجا جستجو کنید.

خرید مواد شیمیایی از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.