درصد وزنی

 

غلظت محلول ها در آزمایشگاه  بسیار مهم است و در انجام و روند آزمایش ها تاثیر بسزایی دارد. استاندارد بودن محلول ها هم، زمانی مشخص می شود که رابطه بین مقادیر ماده حل شده و محلول و یا حلال مشخص باشد که در واقع این نسبت غلظت را نشان می دهد که درصد وزنی یکی از روش های نشان دادن غلظت است.

 

زمانی که مباحث  شیمی را مطالعه می‌کنید و قصد استفاده از آنها را به صورت عملی دارید، باید با قواعد و فرمول های مختلف آن آشنایی داشته باشید، یکی از قانون های شیمی آگاهی از نحوه بدست آوردن غلظت محلول ها می باشد که در تهیه محلول ها نیز بسیار کاربردی است.

 

بیان غلظت محلول ها توسط واحد های مختلفی صورت می گیرد که یکی از آنها درصد وزنی می باشد. در واقع درصد وزنی به این معنا است که مقدار گرم نمونه حل شده را به جرم ملکول محلول تقسیم کرده و نتیجه را در صد ضرب می کنیم.

 

باید توجه داشته باشید که باید در صورت و مخرج کسر هر واحد ها  جرمی یکسان باشد یعنی هر دو گرم یا میلی گرم  و یا کیلوگرم باشد. به عنوان مثال اگر بر روی محلولی نوشته شده است ۵ درصد کلرید سدیم به این معنی است که در صد گرم محلول ۵ گرم از این ماده وجود دارد.

 

اصطلاحات رایج در آماده ساختن محلول

 

اصطلاحات رایج در آماده ساختن محلول

 

برای محلول سازی و آماده کردن محلول ها می توان از انواع واحد ها و کمیت های اندازه گیری غلظت ها کمک خواست. کی از این واحد ها درصد وزنی است که از موارد موجود در فرمول آن و یا تبدیل آن واحد ها محلول مورد نظر را آماده نمود ولی قبل از آماده سازی محلول با کمک درصد وزنی بهتر است با انواع محلول ها از نظر غلظت آشنا شوید.

 

یک نمونه از محلول ها اشباع شده می باشد که در آن سرعت حل شدن ماده حل شونده برابر با سرعت خارج شدن ماده حل شده از محلول می باشد. در این نوع از محلول غلظت ماده حل شده در حال تعادل باقی  می ماند.

 

محلول اشباع شده:

 

زمانی که در مورد غلظت استاندارد یک محلول صحبت می کنیم منظور نوع اشباع شده ان است. در محلول سازی با استفاده از هر کمیتی مانند درصد وزنی باید با محلول استاندارد که همان اشباع شده است آشنا باشد زیرا محلول دیگری به نام غیر اشباع نیز وجود دارد که غلظت ماده حل شده از محلولی که سیر شده باشد کمتر است.

 

برای اشباع شدن این محلول باید ماده حل شدنی بیشتری به محلول اضافه نماییم. محلول فوق اشباع نیز ماده حل شدنی در محلول در تعادل نیست و بیشتر از مقدار لازم برای تولید محلول استاندارد نیاز است.

 

زمانی که حالت فوق اشباع حاکم است، محلول در مجاورت ماده حل شدنی به حالت با ثبات در می آید و اگر یک بلوری از آن ماده در محلول قرار بگیرد ماده حل شدنی به صورت متبلور در می آید و محلول باقی مانده محلولی اشباع خواهد بود.

 

زمانی که می خواهید در آزمایشگاه محلول سازی انجام دهید، ممکن است هر کدام از این شرایط بوجود بیابد که همه بسته به  دانش فرد آزمایشگر و مواد مورد استفاده و همچنین واحد های مورد استفاده  متفاوت خواهد بود در حین محلول سازی باید با تبدیل واحدها و ظروف آزمایشگاهی مورد نیاز اطلاع دقیق داشته باشید. درصد وزنی یکی از واحد هایی است که از طریق آن می توانید محلول را آماده نمایید.

 

مراحل محلول سازی با درصد وزنی در آزمایشگاه

 

مراحل محلول سازی با درصد وزنی در آزمایشگاه

 

در انجام محلول‌سازی مواردی مانند چگونگی توزین کردن و تبادل واحد های اندازه گیری و ظروف مورد استفاده قابل توجه است و هر کدام از این موارد باید به دقت انجام شود.

 

مهمترین و بهترین  ظرفی که مورد استفاده قرار می گیرد بالن ژوژه مدرج است. بالن ژوژه دارای حجم های مختلفی است و برای آزمایش‌های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. بسته به نوع ماده حل شونده از ظروف و ماده حل شونده و واحد اندازه گیری مانند مولاریته، درصد حجمی، درصد وزنی استفاده می شود.

 

درصد وزنی در محلول سازی:

 

در محلول سازی با درصد وزنی، نیاز به توزین کردن مواد داریم و معمولا این کار با استفاده از ترازو ی دقیق انجام می شود و نمونه را بر روی پتری دیش ریخته و با صفر کردن ترازو مقدار مورد نیاز را وزن می کنند. برای محلولی که ماده حل شوند جامد است بعد از وزن کردن در بالن ژوژه می ریزیم و با کمک آب مقطر به حجم می رسانیم.

 

نمونه جامد نباید به دیواره ظرف چسبیده باشد باید با دقت و با کمک آبفشان ذرات چسبیده پاک گردد. در ادامه بالن ژوژه ای که در آن نمونه و آب مقطر ریخته شده است به خوبی تکان داده می شود. آب مقطر باید تا خطی که برای به حجم رساندن مشخص شده پرگردد.

 

ممکن است ماده اولیه مایع باشد که آن را نیز توزین می کنیم ولی محلول سازی  بر اساس درصد حجمی خواهد بود. بهترین حلالیت ها مربوط به موادی است که ذرات آنها به صورت یون می باشد.

 

در نوعی از محلول سازی باید یک نمونه از محلول غلیظ رقیق شود که می توان میزان حجم حلال را می توان از فرمول بدست آورد. یا باید با استفاده از نسبت محلول جدید را بدست آورد. اگر محلول بسیار رقیق باشد به جای گرم یا میلی گرم در لیتر از پی پی ام استفاده می شود.

 

رابطه ها و نسبت ها در محلول سازی بسیار مهم است. در محاسبات باید به مواردی که در پرسش داریم و آنچه که مورد نیازاست، دقت شود تا با استفاده از آنها بتوانیم محلول سازی را انجام دهیم.

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.