لانتانیوم تری کلراید

 

لانتانیوم تری کلراید یک ترکیب غیر آلی و یک نمک رایج از لانتانیم است که عمدتا در تحقیقات استفاده می شود. این ماده به شکل جامد سفید است که در آب و الکل بسیار محلول می باشد.

 

این ترکیب شیمیایی برای انسان خطرناک می باشد و اگر در حین کار با آن، نکات و وسایل ایمنی مورد استفاده قرار نگیرید، موجب آسیب های جدی به چشم، پوست و سیستم تنفسی بدن خواهد شد.

 

خواص و مشخصات شناسایی لانتانیوم تری کلراید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                                                                   پودر سفید فرمول شیمیایی                                                                         LaCl۳
دانسیته (در حالت خشک)                                         (g/cm۳) ۳.۸۴ وزن مولکولی                                                          (g/mol) 245.264
نقطه ذوب                                                                              (۰C)858 شماره (CAS No)                                                         ۱۰۰۹۹-۵۸-۸
حلالیت در آب (در ۲۵ درجه سانتیگراد)                          (g/l)957 ساختار کریستالی                           هگزاگونال (UCl۳ typehP8)

 

تولید لانتانیوم تری کلراید

 

تری کلراید لانتانیم با اتحاد عناصر سازنده آن تشکیل می شود، اما یک روش معمول سنتز، شامل گرم کردن مخلوط اکسید لانتانوم (III) و کلرید آمونیوم در دمای ۲۰۰-۲۵۰ درجه سانتیگراد می باشد:

 

La۲O۳ + ۶NH۴Cl → ۲LaCl۳ + ۶NH۳ + ۲H۲O

 

می توان تری هالیدهای دیگر را با تعویض تری کلراید تولید کرد. از طریق فرایند کاهش با پتاسیم، ایجاد لانتانیم فلزی می شود.

 

طیف IR و رامان لانتانیوم تری کلراید

 

طیف IR و رامان لانتانیوم تری کلراید

 

کاربردهای لانتانیوم تری کلراید،

 

یکی از کاربردهای کلرید لانتانیم، حذف فسفات از محلول ها می باشد، به عنوان مثال، در استخرهای شنا برای جلوگیری از رشد جلبک ها و تصفیه فاضلاب از این ماده استفاده می شود، همچنین استفاده از آن به عنوان کمک فیلتر و لخته نیز موثر نشان داده شده است.

 

از کلرید لانتانیم در تحقیقات بیوشیمیایی برای جلوگیری از فعالیت کانال های کاتیونی دو ظرفیتی، عمدتا کانال های کلسیم استفاده می شود. نمونه دوپ شده این ماده با سریم،  به عنوان ماده صیقل دهنده استفاده می شود.

 

در سنتز آلی، تری کلرید لانتانیوم به عنوان یک اسید لوئیس خفیف برای تبدیل آلدهیدها به استال عمل می کند. این ترکیب به عنوان یک کاتالیزور برای فشار زیاد کلرید اکسیداتیو متان به کلرومتان با اسید کلریدریک و اکسیژن شناخته شده است.

 

لانتانیم تری کلراید، در فرایند جذب

 

بر اساس مقاله ای که در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است، کربن های مزوپور را با استفاده از لانتانیوم تری کلراید اصلاح کرده اند تا بتوان متیل اورانژ را جذب کرد. در این مطالعه، کربن های مزوپور مرتب شده با ساختار منظم، برای اولین بار با کلرید لانتانیم (III) اصلاح شده اند.

 

خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد با پراش اشعه X، میکروسکوپ انتقال الکترون و جذب نیتروژن در دمای پایین مشخص شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کلرید لانتانیم (III) به شدت خواص ساختاری، بافتی و همچنین اسید و باز، کربن های مزوپور را تعیین می کند. تمام مواد بدست آمده برای حذف متیل اورانژ از محلول آبی استفاده شده اند.

 

آزمایش های جذب به عنوان مطالعات دسته ای در زمان ها تماس مختلف، pH و غلظت اولیه رنگ انجام شده است. طبق نتایج، حذف متیل اورانژ در محلول های اسیدی کارآمدتر از محلول های بازی می باشد.

 

جذب رنگ با افزایش غلظت اولیه رنگ افزایش می یابد. ظرفیت جذب جاذب های مختلف مزوپور متفاوت بوده است. مطالعه ترمودینامیکی نیز نشان داده که جذب یک فرآیند خود به خود و گرمازا می باشد. شما می توانید با کلیک بر اینجا برای دریافت مقاله اقدام نمایید.

 

منابع:

۱) www.en.wikipedia.org

۲) www.pubchem.ncbi.nlm.nih.gov

 

جهت جستجوی این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.