بنزیل تری آمونیوم هیدروکسید

 

بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید، همچنین با عنوان تریتون B یا تری متیل بنزیل آمونیوم هیدروکسید شناخته می شود که یک نمک آمونیوم چهارم است که به عنوان یک باز آلی عمل می کند.

 

این ماده معمولاً به صورت محلول در آب یا متانول استفاده می شود. این ترکیب مایعی بی رنگ است، اگرچه محلول ها اغلب به رنگ زرد کم رنگ ظاهر می شود.

 

نمونه های تجاری تریتون B غالباً بوی خاص ماهی دارند، احتمالاً به دلیل وجود تری متیل آمین است که از طریق فرایند هیدرولیز در ساختار این ماده حضور دارد.

 

کاربرد وسیع این ماده به عنوان معرف، کاتالیزور و اضافه شده به سایر مواد اولیه واکنش های شیمیایی در صنایع مختلف می باشد که در ادامه نمونه هایی از آنها برای شما بزرگواران آورده شده است.

 

خواص و مشخصات بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید

 

خواص  مشخصات
شکل فیزیکی                           مایع بی رنگ و یا زرد کم رنگ، شفاف فرمول شیمیایی                                                               C۱۰H۱۷NO
دانسیته                                                                            (g/ml) 0.95 وزن مولکولی                                                           (g/mol) 167.252
حلالیت در آب                                                                            محلول شماره                                                               (CAS No) 100-85-6

 

کاربردهای بنزیل تری آمونیوم هیدروکسید در انواع فرایندها

 

اپوکسیداسیون (Epoxidations):

 

هیدروکسید بنزیل تری اتیل آمونیوم، یک معرف متداول در سنتز ترکیبات آلی است. این ماده به عنوان یک باز کاتالیزور در اپوکسیداسیون کتون های اشباع نشده α و β مانند سولفانات به همراه ترت-بوتیل هیدروپروکسید، به عنوان تخریب کننده در یک گام برای رسیدن به سنتز نهایی کمپلکس آنتراسایکلینون استفاده می شود.

 

مخلوط کردن تریتون B و هیدروژن پروکسید برای مواقع و شرایطی است که ممکن است فرایند تبدیلی اپوکسیداسیون به خوبی پیش نرود و یا موثر نباشد:

اپوکسیداسیون (Epoxidations):

دهیدروهالوژناسیون (Dehydrohalogenation):

 

یک میزان متغیری از ۱-برم آلکین ها از طریق واکنش بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید بر روی ۱،۱-دی برم آلکن ها تولید می شود:

 

اپوکسیداسیون (Epoxidations):

 

در توسعه این برهمکنش، یک روش سنتز پروپارگیل آمین ها با استفاده از تریتون B نیز توسعه یافت که در واکنش آخر قابل مشاهده است.

 

چگالش آلدل (Aldol Condensations):

 

واکنش آلدل اغلب با حضور بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید، به عنوان یک عامل بازی انجام می گیرد. در سنتز محیط سیتوکالازین، یک حلقه ۷ عضوی در واکنش با تریتون Bبسیار خوب عمل می کند.

 

واکنش بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید در سنتز ۲-تیامتیلین دل نیز به کار برده شده است:

 

چگالش آلدل (Aldol Condensations):

فرایند Conjugate Additions:

 

تریتون B یک کاتالیست موثر برای فرایند Conjugate Additions اسید های کربنی به پذیرنده های میکائیلی می باشد. به عنوان یک باز بسیار موثر نسبت به سایر بازها عمل می کند:

کاربردهای بنزیل تری آمونیوم هیدروکسید در انواع فرایندها

در واکنش هایی که در شکل های زیر آورده شده است، شما می توانید نقش موثر بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید را به عنوان یک ماده اضافه شده به واکنش و یک ترکیب بهبودبخش برای انجام واکنش های مختلف را در کنار سایر مواد اولیه واکنش مشاهده بفرمایید:

 

کاربردهای بنزیل تری آمونیوم هیدروکسید در انواع فرایندها

 

 

سمیت بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید

 

تریتون B می تواند ایجاد مسمومیت کند اگر شما در تماس مستقیم با آن قرار بگیرید! باعث سوختگی دستگاه گوارش می شود. بلع آن می تواند باعث تاری دید، تنگ شدن میدان دید یا نابینایی شود.

 

استنشاق بنزیل تری متیل آمونیوم هیدروکسید، باعث سوختگی شیمیایی دستگاه تنفسی می گردد. بنابراین رعایت اصول ایمنی قبل از کار با این ماده بسیار ضروری است.

 

جهت خرید این محصول اینجا جستجو کنید.

خرید محصولات از این سایت تحت گارانتی دکتر شاهرضایی می باشد.