اسیدهای آلی

اسید اگزالیک : خواص، روش های تولید، کاربردهاي مختلف و سميت!

اسید اگزالیک : خواص، روش های تولید، کاربردهاي مختلف و سميت!

  اسید اگزالیک پودری کریستالی سفید رنگ و متعلق به خانواده اسیدهای آلی کربوکسیلیک است. اگزالیک اسید و نمک های آن به عنوان معرف در تجزیه و تحلیل های سنتز بسیاری از ترکیبات آلی استفاده می شود.   به دلیل قدرت کاهش زیاد از آن به عنوان ماده سفید کننده، ...

فوماریک اسید : خواص، روش های تولید و کاربرد وسیع آن در صنایع!

فوماریک اسید : خواص، روش های تولید و کاربرد وسیع آن در صنایع!

  فوماریک اسید پودری سفید رنگ و یک اسید آلی طبیعی است. پتانسیل فوماریک اسید به عنوان ماده اولیه در صنعت پلیمر به کار برده می شود.   افزایش هزینه در تولید اين ماده مبتنی بر نفت، موجب استفاده از فرآیند تخمیر برای تولید این ترکیب از منابع تجدیدپذیر آن ...

اسید فرمیک يا جوهر مورچه چیست؟ خواص، روش های تولید و کاربردها!

اسید فرمیک يا جوهر مورچه چیست؟ خواص، روش های تولید و کاربردها!

  اسید فرمیک یک مایع بی رنگ با بوی تند است، که در آب و حلال های قطبی کاملاً محلول است اما با بقیه هیدروکربن ها تا حدی قابلیت حل شدگی دارد.   نام اسید فرمیک را از نام انگلیسی مورچه قرمز، Formica rufa، گرفته شده است که حدودا در ...

اسید استیک : خواص، روش و مکانیسم های تولید و کاربردهای صنعتی

اسید استیک : خواص، روش و مکانیسم های تولید و کاربردهای صنعتی

  بوی ترش و تند سرکه، به دلیل داشتن اسید استیک است. اسید استیک یک مایع بی رنگ است که بوی تیزی دارد. یک ماده شیمیایی مهم است که عمدتا از گاز طبیعی ناشی می شود.   در سال 1999، تقاضای جهانی برای اسید استیک به 6.4 میلیون تن ...