درباره ما - کم کام

درباره شرکت کم کام

زمانی که دنبال یک موضوع می گردیم اولین روشی که به ذهنمان می رسد جستجوی اینترنتی است. بیشتر خریدهای خود را امروزه از طریق اینترنت انجام می دهیم. در این میان جای بازار فروش مواد شیمیایی خالی بود. بخش عظیمی از نیاز های این بازار قبلا از طریق بازارهای غیر رسمی و گاهاً غیر قانونی تامین می شد. محصولات خریداری شده از این بازارها عموما تضمینی برای کیفیت خود نداشتند. و بعضی اوقات تقلبی بودند که باعث می شد تا خریداران ضرر مالی کنند و همچنین دچار اتلاف زمان شوند. تمامی محصولات ساخت شرکت و تمامی محصولاتی که دارای استاندارد Dr shahrezaei هستند دارای یک هفته ضمانت بی قید و شرط هستند.

سخن مدیرعامل